Et skridt nærmere fjernvarme til Dragør

Foto: CTR

For første gang i CTR’s historie er vi nu i gang med at udvide ejerkredsen. Siden CTR blev etableret i 1984, har der været 5 ejerkommuner – Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby.

Nu har Dragør Kommune anmodet CTR om at indgå i forhandling om at blive interessent i CTR. Det er et stort og vigtigt skridt i retning af at udvide CTR’s ejerkreds – et skridt, som vi ønsker skal være til gavn for borgere både i de nye og de eksisterende fjernvarmeområder. Arbejdet har været i gang et stykke tid med dialog og tekniske analyser mellem parterne, og nu følger en proces med yderligere afklaring og den egentlige forhandling.

Undervejs i processen skal Dragør også nå frem til, hvilket distributionsselskab, der skal levere varmen fra CTR og videre ud til boligejerne. I en tid, hvor mange forbrugere ønsker at komme på fjernvarmenettet, og hvor kommunerne skal levere varmeplaner og tidsplaner for forsyningen, er vi utroligt glade for dette arbejde frem mod også at kunne levere fjernvarme til Dragør.