Forhandlingschef til CTR – bæredygtig varmeforsyning i Hovedstadsområdet

Som forhandlingschef får du et stort ansvar i en virksomhed med en årlig omsætning på knapt 2 mia. kr. Du er med til at realisere ambitionerne for fremtidens varmeforsyning i fem hovedstadskommuner ved bl.a. at være bindeled mellem varmesektorens mange aktører, herunder virksomheder og myndigheder.

Som forhandlingschef er du leder af afdelingen Plan og Kontrakt, som varetager varmekontrakter og analyser mhp. planlægning af fremtidens fjernvarme.

Du kan læse hele stillingsopslaget og søge stillingen her, og du kan læse mere om stillingen i den uddybende job- og personprofilbeskrivelse.

Der er ansøgningsfrist 4. oktober med forventet tiltrædelse 1. december.