Forsyningsopgaven løftes i fællesskab – CTR’s årsberetning 2020

Ninna Hedeager Olsen. Foto: Pressefoto, Københavns Kommune

Det er med stor fornøjelse, jeg her sender her et link til CTR’s Årsregnskab og beretning 2020. Først og fremmest giver publikationen et godt indblik i CTR’s økonomi og er dermed med til at skabe transparens og åbenhed om vores forretning. For det andet har vi igen i år også brugt lejligheden til at give et samlet billede af CTR og vores virke.
Derudover har vi ved hjælp af ordsprog og håndtegnede illustrationer givet forskellige vinkler på de opgaver, vi har både nu og i de kommende år.

CTR’s bestyrelsesformand, Ninna Hedeager Olsen, beskriver det ganske rammende i sit forord:

“Det er en stærk kraft at ville ændre og gøre noget bedre. Den kraft er afgørende for, at vi  lykkes med en grøn omstilling, men den fulde styrke kommer først, når vi tænker i fællesskab  fremfor at løse problemerne individuelt.

Vi ved godt, at mange ønsker varme produceret kun på vedvarende kilder som geotermi, sol og vind. Det ønsker vi også, og vi arbejder hver dag i den retning. Det er dét, vi kan, når vi går sammen. I stedet for, at vi alle skal sætte en individuel varmepumpe op i vores haver eller på alle facaderne rundt i byen, eller at vi skal dække vores tage med solceller, så sætter vi store varmepumper op i lydisolerede bygninger, og vi udnytter den grønne strøm fra vindmøller og solceller via det fælles elnet.

Sammen kan vi gøre det smartere og billigere, så alle kan være med. Vi er optaget af ikke kun at skabe en grøn og bæredygtig fremtid for os selv – men også for vores nabo.”

Du kan læse hele formandens forord i beretningen, som lægger vægt på at løfte forsyningsopgaven i fællesskab.
Samtidig er det mit håb, at den også afspejler det engagement og samfundsansvar, der hver dag fører til, at vi leverer bæredygtig varme til vores 5 ejerkommuner i Hovedstadsområdet.

God læselyst.

Kamma Eilschou Holm
Adm. direktør