Her er CTR’s nye bestyrelse

Foto: CTR

Her ses CTR’s nye bestyrelse fotograferet sammen med direktionen, da det konstituerende møde blev holdt den 18. januar

Bagerste række fra venstre:
Vicedirektør i CTR Jan Hindsbo, borgerrepræsentationsmedlem Rasmus Steenberger (København). Næstformand: Geograf Thyge Enevoldsen (Frederiksberg). Enhedschef Jan Salling Kristensen (København).
Forreste række fra venstre:
Borgmester Allan S. Andersen (Tårnby). Kommunalbestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye (Gentofte). Formand: Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (København). Byrådsmedlem Trine Henriksen (Gladsaxe). Administrerende direktør i CTR Kamma Eilschou Holm. Borgerrepræsentationsmedlem Emil Sloth Andersen (København).

På CTR’s hjemmeside kan du finde præsentationer af vores nye bestyrelsesmedlemmer, hvor du kan læse mere om deres baggrund, øvrige udvalgs- og bestyrelsesposter og mærkesager. Præsentationerne finder du her.