Varmepris

Puljeprisen er den fælles enhedspris for den varme, som vi sælger til de 5 varmedistributionsselskaber, der aftager varme fra os.

Varmedistributionsselskaberne betaler den variable puljepris, hver gang de aftager en energienhed varme (GJ). Det variable bidrag er ens for alt varmeaftag fra os i en given måned. En månedsbaseret variabel pris har den fordel, at den afspejler de højere omkostninger til varmeproduktion i de kolde måneder, hvor der er mere brug for de dyreste anlæg.

Derudover betaler varmedistributionsselskaberne en månedlig fast betaling, eller effektbetaling. Effektbetalingen bliver fordelt mellem vores aftagere af varme ud fra en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen bliver redigeret én gang årligt og kaldes ’CTR’s udbygningsplan’. Den hedder sådan, fordi interessenternes forventede varmebehov oprindeligt dannede grundlag for udbygningen af systemet og dermed de investeringer, som den faste del af betalingen afspejler. I dag er udbygningsplanen baseret på de sidste tre års realiserede salg, men med en rabat for nye kunder: For at give incitament til at tilslutte nye kunder bliver interessentkommunernes varmesalg til fordelingsnøglen reduceret med salg til nye kunder i 4 kalenderår efter, at den enkelte nye kunde er tilsluttet. Nye kunder indgår dermed først i fordelingsnøglen, når de 4 år er gået.

Forholdet mellem fast og variabel pris i CTR’s pulje er fastlagt, så det afspejler vores forventede fordeling af henholdsvis faste og variable omkostninger det pågældende år. Der kan også være regnet en overdækning eller underdækning fra det foregående år ind i prisen, hvis fx varmeaftagerne skal have penge tilbage.

De variable omkostninger dækker de omkostninger hos leverandørerne, som afhænger af, hvor stor en varmemængde vi køber fra det enkelte anlæg. Det er fx brændsler, afgifter og el til pumper.

De faste omkostninger dækker de øvrige omkostninger, som afskrivninger på anlæg, finansomkostninger, drift og vedligeholdelse og administration.