CTR's bestyrelse 2022- 2025:

Image
DAGSORDNER, MØDER OG REFERATER
VEDTÆGTER

(Klik på bestyrelsesmedlemmets navn for yderligere information.)

Kontaktudvalg
Københavns Kommune
Enhedschef Charlotte Korsgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen
Chefkonsulent Allan Nicolas Jørgensen, Økonomiforvaltningen
Områdechef John Halkjær Christensen, HOFOR A/S

Frederiksberg Kommune
Klima- og Miljøchef Marie Jørgensen
Adm. direktør Rasmus Sielemann Christensen

Gentofte Kommune
Teknisk direktør Marie Louise Madsen
Direktør Frank G. Bennetsen, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Gladsaxe Kommune
By- og Miljødirektør Maj Green
Stabs- og projektchef Niels V. Haar Sørensen
Direktør Frank G. Bennetsen, Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Tårnby Kommune
Direktør Raymond Skaarup
Centerchef Betina Grimm

Teknikerudvalg
HOFOR A/S
Driftschef Mette Kyed 
Sektionsleder Kim Kanstrup

Frederiksberg Forsyning
Driftschef Torben Aachmann-Meltofte

Gentofte Kommune Kraftvarme
Energiplanlægger Asmus Herløw

Gladsaxe Kommune
Driftschef Emil Dochedahl Rasmussen

Tårnby Forsyning
Projektleder Lotte Kaster Pedersen