Job

CTR beskæftiger 39 medarbejdere med overvågning, vedligeholdelse, planlægning, varmekøb, administration og it. Alle aktiviteter foregår fra lokalerne på Stæhr Johansens Vej på Frederiksberg.

Vi annoncerer eksternt på internettets jobportaler eller i dagspressen. Hvis vi modtager en ansøgning fra dig, vil du altid modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Når ansøgningsfristen er udløbet, vil du høre fra os igen.

Du er også velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning til ck@ctr.dk
Alle ansøgninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt. 

Et ledigt job i CTR bliver også altid slået op internt i organisationen. På den måde har vores medarbejdere mulighed for at søge nye udfordringer og foretage jobskifte inden for virksomheden.

Ledige stillinger

Stillingsopslag

Vi har ingen ledige stillinger pt.

Hvad kan vi tilbyde dig

Som medarbejder i CTR får du en spændende og udfordrede arbejdsplads i en virksomhed, hvor der er plads til at udvikle sig individuelt og sammen – fagligt, personligt og socialt.

CTR’s kernefortælling

CTR leverer sikker, billig og grøn fjernvarme. Fjernvarme er en hjørnesten i udviklingen af et bæredygtigt samfund. Det er et pålideligt og højteknologisk fællesskab med en helt unik fleksibilitet. Vi er på forkant med den nyeste teknologi og innovative løsninger for at sikre grøn og billigere varme i alle hjem døgnet rundt. Gennem et intelligent miks af flere energikilder passer vi på klodens knappe ressourcer og reducerer vores klimabelastning.

I fremtiden kan endnu mere energi fra sol og vind lagres i fjernvarmesystemet og gøre hele energisystemet bæredygtigt. Det er afgørende for den grønne omstilling. For os er fjernvarme mere end rør, der sender varme ud i 250.000 hjem. Det er den måde vi bidrager til kampen mod klimaforandringerne. Det gør vi ved at udvikle, optimere og opgradere systemer og anlæg som del af et robust energisystem. Vores løsninger er med til at gøre os uafhængige af fossil energi fra verdens brændpunkter.

Vi udvikler os hele tiden for at imødegå fremtidens behov. Vi er et stærkt hold, der arbejder tæt sammen for at sikre stabil varme døgnet rundt. Hos os værner vi om varmen, tilliden og fællesskabet. Vær med til at præge omstillingen til mere grøn energi sammen med os.

CTR - Grøn fjernvarme. Nu og for fremtiden.

Vi ønsker at tiltrække og fastholde gode og kvalificerede medarbejdere. Det kommer bl.a. til udtryk ved gode muligheder for at have en fleksibel arbejdsuge med hjemmearbejde, efteruddannelse, fokus på sundhed og arbejdsmiljø samt sociale arrangementer. Derudover kan vi tilbyde en vifte af personalegoder, som bl.a. bruttolønsordning, sundhedstjek, motion og massage.
Vi scorer højt i medarbejdertilfredshedsundersøgelser hos Great Place to Work; fx siger 97 % af medarbejderne at CTR er et godt sted at arbejde (GPTW 2024).

Privatlivspolitik til jobansøgere

I vores privatlivspolitik til jobansøgere, kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger...
Læs PRIVATLIVSPOLITIK TIL JOBANSØGERE her