Varmevaner i coronatider

Under coronakrisen har forbrugerne ændret vaner. Især om morgenen noteredes et fald. Varmelast gætter på, at vi simpelthen har taget færre morgenbade.

For et par måneder siden blev vores adfærd og mange af vores forbrugsvaner ændret med ét slag, da store dele af samfundets aktiviteter lukkede ned. Men hvad med fjernvarmen? Den bliver heldigvis transporteret direkte til vores hjem, hospitaler osv. Men har den nye situation skabt ændringer i salget af varme?

Varmelast sørger hver dag for, at den mængde varme, der time for time bliver bestilt og produceret på de forskellige anlæg i hovedstadsområdet, passer til behovet for varme, og derfor kan de svare på det spørgsmål. Chef for Varmelast Dorthe Rosenbak Andersen fortæller:

“Der er rigtig mange faktorer, der har indflydelse på varmeforbruget. Ud over temperaturen kan vind, regn, sol og selvfølgelig vores adfærd spille ind på, hvor meget varme der bruges. Næsten samtidig med at Danmark blev lukket ned pga. corona, skiftede vejret fra gråt, koldt og vådt til forår og varmere vejr.
Varmere temperaturer betyder, at det samlede varmeforbrug falder. Det er derfor ikke muligt at se hvilken del af det lavere forbrug, der skyldes varmere vejr, og hvilken del der skyldes mindre varmeforbrug på kontorer, skoler mv.  Helt overordnet viste vores varmeprognoser dog et højere behov for varme, end der rent faktisk blev forbrugt under nedlukningen, og prognoserne bygger bl.a. på historisk data over forbrug og udetemperaturer, så det indikerer, at nedlukningen har påvirket varmeforbruget.”

Ser man nærmere på data over, hvordan varmeforbruget er fordelt over døgnet, ser corona-nedlukningen også ud til at have påvirket, hvornår på døgnet vi har brugt varme. Varmeforbruget i løbet af et døgn har nærmere set ud som et weekendforbrug – hvor der ikke er så tydelig en stigning i forbruget om morgenen – men hvor forbruget er mere jævnt over hele døgnet.

I figuren ovenfor ses størrelsen af morgenspidsen i uge 11, som er den uge, hvor Danmark blev lukket ned. Mandag til onsdag var forbruget i morgenspidsen mellem 10 % og 22 % højere end forbruget i resten af døgnet. Torsdag og fredag var der ingen morgenspids.
Merforbruget af varme i morgentimerne i hele corona-perioden sammenlignet med de to foregående år viser, at morgenspidsen på hverdage har været lavere i marts, april og maj 2020, sammenlignet med hverdage i 2018 og 2019.