Her graver vi eller har store vedligeholdelsesarbejder

Langt de fleste aktiviteter foregår inden i vores bygværker, som også befinder sig under jorden, men en gang imellem kan du også finde os i bl.a. vejarealer.

Du kan på nedenstående kort se, hvor vores ledninger løber.
Vi har i øjeblikket gravearbejder her:

  • 12-10-2020: Vi har et igangværende gravearbejde på Julius Thomsens Plads ved Sankt Markus Kirke begrundet i udskiftning af rør og afspærringsventiler. Arbejdet forventes afsluttet medio november.

Image