Her graver vi eller har store vedligeholdelsesarbejder

Langt de fleste aktiviteter foregår inden i vores bygværker, som også befinder sig under jorden, men en gang imellem kan du også finde os i bl.a. vejarealer.

Du kan på nedenstående kort se, hvor vores ledninger løber.
Vi har i øjeblikket gravearbejder her:

  • 23-06-22 -  Vanløse Allé og Ådalsvej: Vi udførte i efteråret 2021 flere midlertidige reparationer på fjernvarmeledningen på Vanløse Allé og Ådalsvej, og vi påbegynder den endelige reparation nu.
    Gravearbejdet opstartes i medio juli, og vi forventer at være færdige medio september 2022.

  • 09-08-2022 - Forhåbningsholms Allé: Vi har tidligere udført en midlertidig reparation på fjernvarmeledningen ud for nummer 27, og vi påbegynder nu den endelige reparation.
    Gravearbejdet opstartes uge 33, og vi forventer at være færdige ultimo september 2022. På grund af bredden af Forhåbningsholms Allé kan der forekomme kortvarige perioder, hvor kørebane er helt spærret fx ved aflæsning af materialer.
Image