Her graver vi eller har store vedligeholdelsesarbejder

Langt de fleste aktiviteter foregår inden i vores bygværker, som også befinder sig under jorden, men en gang imellem kan du også finde os i bl.a. vejarealer.

Du kan på nedenstående kort se, hvor vores ledninger løber.
Vi har i øjeblikket gravearbejder her:

  • 07-02-2022: Der er konstateret fejl på alarmtrådene på fjernvarmerørene under Grøndalsstien (5. Juni Plads) mellem C.F. Richsvej og Grøndalsvej. Vi er derfor nødt til at spærre cykelstien, mens vi udbedrer fejlen.
    Gravearbejdet opstartes uge 6.

Image