Her graver vi eller har store vedligeholdelsesarbejder

Langt de fleste aktiviteter foregår inden i vores bygværker, som også befinder sig under jorden, men en gang imellem kan du også finde os i bl.a. vejarealer.

Du kan på nedenstående kort se, hvor vores ledninger løber.
Vi har i øjeblikket gravearbejder her:

  • 24-09-2021: Sjælør Boulevard: Vi har afspærret en del af vejbanen på Sjælør Boulevard i forbindelse med en reparation af utæthed på ledningsnettet. Selve reparationen er udført uden at varmeforsyningen har været påvirket. I forbindelse med arbejdet har det været nødvendigt at nedbryde en del af et bygværk i vejbanen i sporet mod Vestre Kirkegård. Dette påvirker både bilbanen og cykelstien.Genopbygningen af bygværket og reetablering af vejbanen er påbegyndt. En del af processerne omkring dette arbejde kræver hærdetid, hvorfor der i perioder ikke vil været bemanding på arbejdsstedet.Der har desværre igen været forsinkelser, der betyder forlængelse af arbejdsperioden – som det ser ud nu, forventes arbejdet afsluttet medio december.

  • 18-10-2021: Parkeringsarealet på Nordens Plads: Vi graver i forbindelse med afhjælpning af fejl i alarmsystemet – efter planen fjernes afspærringer mandag d. 22-11-2021.

  • 15-11-2021: Bækkeskovvej/Sonnerupvej: Vi graver i forbindelse med afhjælpning af utæthed på en fjernvarmeledning – krydset mellem Bækkeskovvej og Sonnerup er spærret. Opgaven starter d. 15/11 og forventes afsluttet primo december. Varmeforsyningen i området forventes ikke at blive påvirket af opgaven.

Image