Her graver vi eller har store vedligeholdelsesarbejder

Langt de fleste aktiviteter foregår inden i vores bygværker, som også befinder sig under jorden, men en gang imellem kan du også finde os i bl.a. vejarealer.

Du kan på nedenstående kort se, hvor vores ledninger løber.
Vi har i øjeblikket følgende gravearbejder.

  • 16-03-2023 - Grøndals Parkvej: Der er konstateret en utæthed i fjernvarmeledningen i T-krydset Grøndals Parkvej/Morsøvej.
    Vi er derfor nødt til at spærre for gennemkørsel for at kunne grave ned til rørene. Fodgængere og cyklister vil dog stadig kunne passere.
    Gravearbejde opstartes mandag den 20. marts 2023.
Image