Her graver vi eller har store vedligeholdelsesarbejder

Langt de fleste aktiviteter foregår inden i vores bygværker, som også befinder sig under jorden, men en gang imellem kan du også finde os i bl.a. vejarealer.

Du kan på nedenstående kort se, hvor vores ledninger løber.
Vi har i øjeblikket gravearbejder her:

  • 26-11-2020: Opgaven på Danas Plads er afsluttet og afspærringen er fjernet. Der er udført en midlertidig reparation, og den endelige udbedring forventes udført i første halvdel af 2021.

  • 19-02-2021: Vi har konstateret brud på fjernvarmerørene på Forchhammersvej, og skal af hensyn til forsyningssikkerheden udføre gravearbejder midt i vejarealet, lige ud for hovedindgangen til kirken. 
    Da fjernvarmerørene ligger 5 meter i jorden er det nødvendigt at spærre en del af Forchhammersvej for gennemkørsel og lave omkørsel rundt om kirken. I den forbindelse bliver vejreglen om ensrettet på de 2 veje (parallelt med kirken) ophævet - så længe reparationsarbejdet pågår. P-pladser over for Sankt Markus Kirken bliver inddraget til arbejdsareal, og der kan forekomme støj og gener fra bl.a. gravemaskiner og lastbiler m.m.
    Arbejdet forventes afsluttet medio/ultimo marts.

Image