Her graver vi eller har store vedligeholdelsesarbejder

Langt de fleste aktiviteter foregår inden i vores bygværker, som også befinder sig under jorden, men en gang imellem kan du også finde os i bl.a. vejarealer.

Du kan på nedenstående kort se, hvor vores ledninger løber.
Vi har i øjeblikket følgende gravearbejder.

  • Aug-2023 – Bækkeskovvej/Sonnerupvej - Der er konstateret en utæthed i fjernvarmeledningen. Vi graver derfor for udbedring, og ved samme lejlighed skiftes dækslerne. Krydset er spærret for motorkøretøjer indtil ultimo september.

    Status 22-09-23: Under gravearbejdet til udbedring af fejl på fjernvarmeledningen er der afdækket yderligere fejl på anlægget. Vi arbejder i øjeblikket med at finde den rigtige løsning for at kunne afslutte opgaven hurtigst muligt.

Image