Her graver vi eller har store vedligeholdelsesarbejder

Langt de fleste aktiviteter foregår inden i vores bygværker, som også befinder sig under jorden, men en gang imellem kan du også finde os i bl.a. vejarealer.

Du kan på nedenstående kort se, hvor vores ledninger løber.
Vi har i øjeblikket gravearbejder her:

  • 12-07-2021: Der er konstateret en utæt fjernvarmeledning mellem Børnehuset på Frederikssundsvej 277 og vores vekslerstation KOW.
    I tilknytning til denne opgave er der udført gravearbejde på Sonnerupvej ud for nr. 101 og mellem Børnehuset og KOW.
    Selve reparationen er planlagt til udførsel i uge 32, men det har af hensyn til ressourceplanlægningen været nødvendigt at udføre gravearbejdet nu (primo/medio juli), hvorfor der vil være en periode, hvor der ikke udføres arbejde på stedet. Afspærring mv. tilses af entreprenøren efter gældende regler.
    Arbejdet forventes afsluttet  i slutningen af august måned.

Image