Hvor er vi?

CTR har sine rør i hele Storkøbenhavn, og vi sikrer fjernvarmeforsyningen til vores kunder gennem et 54 km langt ledningsnet. Vores rør er forbundet med VEKS, som er Vestegnens Kraftvarmeselskab. I tilknytning til rørforbindelsen består systemet desuden af 4 boosterpumpestationer, 14 spidslastanlæg og 31 varmevekslerstationer, og vi har ansvar for vedligeholdelse af vores samlede anlæg.

Du kan se hele strukturen på vores oversigtskort her.

Image Image