Hvor er vi?

CTR har sine rør i hele Storkøbenhavn, og vi sikrer fjernvarmeforsyningen til vores kunder gennem et 54 km langt ledningsnet. Vores rør er forbundet med VEKS, som er Vestegnens Kraftvarmeselskab. I tilknytning til rørforbindelsen består systemet desuden af tre boosterpumpestationer, 14 spidslastanlæg og 27 varmevekslerstationer, og vi har ansvar for vedligeholdelse af vores samlede anlæg.

Du kan se hele strukturen på vores oversigtskort her.

Image Image