Teknik og Miljø

Image

Vores struktur sikrer fjernvarmeforsyningen via et energianlæg i verdensklasse. Det sammenhængende transmissionsnet gør det muligt, at en hel regions forbrugere kan trække på alle regionens store varmeproducenter, og at varmekøbet fra producenterne kan tilrettelægges, så overskudsvarmen fra elproduktion og fra affaldsforbrænding udnyttes optimalt.

Du kan se vores oversigtskort her, og her kan du se, hvor vi bruger varmen.

Er du interesseret i vores aktiviteter, kan du læse mere under aktuelle opgaver.

Er du interesseret som leverandør, kan du se aktuelle og kommende udbud og projekter her.

Skal du arbejde på vores anlæg, kan du læse mere her.