Her er projekter i gang

  • April/maj 2024 – Kystvejen, Amager. Forundersøgelser for fjernvarme til Tårnby og Dragør
    Vi foretager kortlægning af levesteder for arten grønbroget tudse og andre arter. En del af registreringen udføres aften eller nat, da arterne er nataktive. Grønbroget tudse er en fredet art, og vi kortlægger den og andre arters udbredelse, så projektet kan gennemføres med hensyntagen til områdets natur og miljø.

  • Maj/september 2024 – Bregnegårdsvej 21B, Hellerup. Udskiftning af brændere på PHC
    Fra medio maj til medio september 2024 udfører vi udskiftning af brændere på spidslastcentralen PHC. 
    Arbejdet foregår under jorden, men vi har byggepladsen på offentlig p-plads. Byggepladsen bliver indhegnet og kommer bl.a. til at huse en mandskabsvogn og materiale- og affaldscontainere. Vi forsøger at begrænse os, men optager desværre nogle p-pladser.

Du kan finde anlægget på nedenstående kort. Langt de fleste aktiviteter foregår inden i vores bygværker, som befinder sig under jorden, men en gang imellem kan du se os i bl.a. vejarealer.
Du kan læse mere om de enkelte stationer på siden for de enkelte kommuner under 'Hvor bruges varmen'.

Image

Er du interesseret i projekter som leverandør?

Læs mere om vores udbud her.

  •