Om økonomi

Image

CTR har en årlig omsætning på ca. 2,4 mia. kr. Vi er reguleret efter varmeforsyningslovens ’hvile i sig selv’ princip, hvor en over- eller underdækning bliver indregnet i det næste års pris og på den måde bliver sendt tilbage til varmekunderne. Samtidig sigter vi mod, at vores varmepris til enhver tid er lavest mulig. Vores varmepris er en puljepris forstået på den måde, at vi har den samme varmepris til hver måned – og prisen afspejler de forventede gennemsnitlige omkostninger pr. varmeenhed i den måned.

Vi aflægger hvert år regnskab efter både varmeforsyningslovens regler efter kommunale regnskabsprincipper.

CTR investerer både i egne anlæg i transmissionssystemet og i såkaldte immaterielle anlægsaktiver. De immaterielle aktiver er investeringer i anlæg, vi ikke selv er juridisk ejer af, men hvor vi ejer en brugsret til varmeproduktionen. Det betyder i praksis, at vi betaler for en given anlægsinvestering til anlæggets ejer, og at vi derefter selv optager lån til investeringen og afskriver investeringen.