Aktuelle opgaver

Image

Vores Tekniske operation dækker over en række funktioner og opgaver, som holder CTR’s anlæg kørende og leverer varme til respektive distributionsselskaber.

Driften

Vi har hos CTR et døgnbemandet kontrolrum, som 24/7/365 overvåger og griber ind, hvis der sker afvigelser fra de varmeplaner som, udstikkes af den fælles planlægningsfunktion Varmelast. Ud over koordinationen af produktionen med værkerne, kan vores mestre starte lokale spidslastcentraler op, hvis det bliver rigtigt koldt, eller hvis et centralt kraftvarmeværk falder ud. Mestrene har også øje på vores vekslerstationer, så de leverer den ønskede varme til distributionsselskaberne. Alt dette sker i et SRO-anlæg med kontakt til alle vores centraler og stationer.

Image

Vedligehold

Image

Vi har fra anlægget blev bygget sat forsyningssikkerheden i højsædet, hvilket betyder en stor mængde af forebyggende vedligehold. Vi er jo i en situation, hvor vi ikke bare kan lukke for varmen hvis en komponent fejler.

Med over 5000 forskellige komponenter – Alt fra pumper til elektroniske målere – er der en del at holde styr på. Selv om mange af dem er af samme type, skal de hver især efter ses og vedligeholdes efter særskilte procedurer. Det betyder, at CTR administrerer over 120.000 årlige eftersyn (Forebyggende vedligehold.

Dertil kommer at udstyr fejler, selv efter de planlagte eftersyn, og skal repareres. Nogle udstyr er dubleret, så de kan stoppes med mindre kapacitetstab til følge, andre må vi sende folk ud akut.

I CTR tager vi os af planlægningen af arbejderne, og har ingen interne vedligeholdelsesteknikkere. Vi samarbejder med et udstrakt netværk af servicepartnere bestående af både private serviceselskaber og personale fra de Varmedistributionsselskaber.

I praksis laver personalet hos vores tilknyttede varmedistributionsselskaber en stor del af arbejdet, da de under alle omstændigheder skal servicere de lokale distributionssystemer. Drift og vedligehold beskæftiger hvad der svare til 30 fuldtidsstillinger hos vores samarbejdspartnere.

Du kan finde adresserne til vores distributionsselskaber her

Projekter

En stor del af CTR’s leveringsområde er stort set udbygget med fjernvarme. Det gælder i særlig grad København og Frederiksberg kommuner. I Gentofte, Gladsaxe og Tårnby sker fortsat nogen udbygning med fjernvarme. I de tilfælde kan det blive nødvendigt med øget kapacitet til forsyning.

Det kan være alt fra nye pumper til helt nye spidslastcentraler. Projektaktiviteterne kan ligeledes være motiveret i levetidsforlængelse. Specielt på El- og styringsanlæg går udviklingen stærkt og ældre modeller bliver udskiftet, dels fordi vi fortsat kan vedligeholde det og dels af hensyn til, at det bruge mindre energi. Her har vi i en række år udskiftet alle vores DC-motorer med AC-motorer og nye frekvensomformere.

Nye krav til emissioner eller støjkrav kan betyde ombygninger eller udskiftning af udstyr.
Læs mere her.

Øvrige aktiviteter skaber projektaktiviteter

Langt den største del af vores rørledninger ligger unde jorden – Nogle steder ejer vi grundene eller har lejet dem på lange lejekontrakter, men mange steder ligger vi som gæst. Det har betydning, når der bliver lavet nye veje eller store bygninger i Storkøbenhavn– Så skal vi medvirke til at ledninger eller bygværker bliver flyttet eller sikret på anden vis, hvilket skaber en række store projekter.