Om verdensmål

Man kan ikke lede uden mål. Og man kan ikke have mål uden ledelse. Verdensmålene - FN’s 17 globale bæredygtighedsmål - er den største ledelsesudfordring, der nogensinde har eksisteret. Og den største mulighed for en bedre verden for alle mennesker”. Sådan indleder Steen Hildebrandt sin lille bog: Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring, 2017. CTR’s bestyrelse valgte i 2018 at lade FN’s verdensmål være en del af CTR’s strategiske ramme.

Fjernvarme har i mange år bidraget positivt til udvikling af en række af de forhold, som i dag indgår i de 17 verdensmål. Som eksempler kan nævnes, at luftforureningen og dermed sundheden i hovedstaden er bedre pga. fjernvarme, den innovative infrastruktur er forbedret pga. udvikling i fjernvarmerør, som fører til mindre energitab, og bæredygtigt energiforbrug er vokset, først med kraftvarmeproduktion og siden med omstilling til biomasse. Vi har derfor en stor viden og erfaring med at arbejde i en bæredygtig retning, selvom det gennem tiden har heddet noget forskelligt. Alligevel skal vi ikke hvile på laurbærrene – vi skal blive endnu bedre, og det kan vi, for vi har prøvet det før.

De 17 mål spænder over mange emner – også emner, som det er vanskeligt direkte at relatere til CTR’s virksomhed. Vi har valgt at forholde os til alle 17 mål vel vidende, at der er nogle af målene, vi arbejder meget med, nogle vi arbejder mindre med og nogle slet ikke. Vi har forholdt os til alle målene for at fastholde fokus på, at hvis vi kan bidrage til andet end det, der ligger lige for, bør vi også forfølge det – måske ikke med det samme, men på sigt.

Vi har valgt at arbejde med verdensmålene på den måde, at vi ser på følgende:

  • Hvordan har CTR hidtil bidraget til de 17 verdensmål
  • Hvad har vi fokus på i dag
  • Hvad vil vi arbejde med fremadrettet.

Klik på et af de 17 mål for at få mere viden om CTR’s arbejde med verdensmål.