Miljødeklaration

Miljødeklarationen bliver udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, som er et samarbejde mellem fjernvarmeselskaberne CTR, VEKS og HOFOR.

I CTR's og VEKS' ejerkommuner bliver fjernvarmekunderne forsynet via ét stort sammenhængende net med enten fjernvarmevand eller damp. Gennem fjernvarmeselskaberne køber fjernvarmekunderne varmen, der primært er produceret på kraftvarmeværkerne og affaldsforbrændingsanlæggene.

Miljødeklarationen giver en oversigt over emissionerne og brændselssammensætning pr. GJ for den leverede fjernvarme i det samlede system, og for hver enkelt kommune som CTR, VEKS og HOFOR leverer varme til.

Du kan læse om vores aktuelle udledninger her.