Image

OM CTR

CTR er et fælleskommunalt interessentskab. Det betyder, at København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby, også er vores ejere. Vores bestyrelse er derfor udpeget af de 5 kommuner.

OPTIMAL UDNYTTELSE AF RESSOURCER

CTR samarbejder med en lang række aktører om optimal udnyttelse af energiressourcerne.

Læs mere her

Ctr er et Fjernvarmeselskab

Vi køber varme fra fjernvarmeproducenter, transporterer den gennem transmissionsnettet og sælger varmen til distributionsselskaberne i København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby. Vi sikrer, at der er sikker forsyning til de 5 distributionsselskaber. Derfor producerer vi selv varme til at dække perioder med høj belastning – hvis det fx er meget koldt – eller til at dække perioder, hvor hovedproducenterne ikke leverer – fx fordi deres anlæg havarere eller planlagt er taget ud for at blive vedligeholdt. Vores produktionsanlæg kaldes spids- og reservelastanlæg.

Transmissionssystemet gør det muligt at optimere varmeproduktionen i området og bidrager derfor til at kommunerne kan tilbyde deres borgere både billig, bekvem, driftssikker og miljøvenlig varme. Via distributionsselskaberne forsyner vi omkring 250.000 boliger i hovedstadsområdet med fjernvarme baseret på overskudsvarme. Dermed håndterer vi omkring 15 % af alt dansk fjernvarme.

Den varme vi køber, er i dag baseret på overskudsvarme fra kraftværker og affaldsforbrænding i forsyningsområdet.

Kraftværkerne i vores forsyningsområde producerer el og varme ved brug af biomasse som det primære brændsel suppleret med naturgas og kul. Den fjernvarme vi sender videre til distributionsselskaberne er omkring 65 % CO2 neutral.

Fjernvarmens transportveje er rør, og fordi vi transporterer varmen mellem producenterne og distributørerne, er vores rør både store i omfang og i længde. Hvis vi lægger vores rør i forlængelse af hinanden, sikres fjernvarmeforsyningen til vores kunder gennem et 54 km langt ledningsnet. Vores rør er forbundet med VEKS, som er Vestegnens Kraftvarmeselskab. Fra øst til vest og fra nord til syd dækker den samlede rørforbindelse en diameter på ca. 25 km. Heraf udgør vores rør en diameter på omkring 15 km. I tilknytning til rørforbindelsen består systemet desuden af 4 boosterpumpestationer, 14 spidslastanlæg og 31 varmevekslerstationer, og vi har ansvar for vedligeholdelse af vores samlede anlæg.

Varmeleverancerne bliver styret, reguleret og overvåget døgnet rundt fra det centrale kontrolrum på Frederiksberg via signaler fra mere end 10.000 punkter fordelt på hele systemet. Hvordan varmebehovet konkret dækkes af producenterne fra dag til dag, kan du læse mere om under Varmelast.

Image Image

CTR's Varmekøb TIL varme­distributions­selskaberne i 2019

Image