Image

OM CTR

CTR er et fælleskommunalt interessentskab. Det betyder, at København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby, også er vores ejere. Vores bestyrelse er derfor udpeget af de 5 kommuner.

OPTIMAL UDNYTTELSE AF RESSOURCER

CTR samarbejder med en lang række aktører om optimal udnyttelse af energiressourcerne.

Læs mere her

Ctr er et Fjernvarmeselskab

CTR’s opgave er at være leverandør af en bæredygtig og sammenhængende varmeforsyning i hovedstadsområdet - centralt placeret mellem varmeleverandører og varmedistributører og på tværs af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner. CTR omsætter for knapt 2,4 mia. kr. årligt og har ca. 38 ansatte.

Transmissionssystemet gør det muligt at optimere varmeproduktionen i området og bidrager derfor til, at kommunerne kan tilbyde deres borgere både billig, bekvem, driftssikker og miljøvenlig varme. Via distributionsselskaberne forsyner vi omkring 250.000 boliger i hovedstadsområdet med fjernvarme produceret på biomasse, varmepumper og elkedler. Dermed håndterer vi omkring 15 % af alt dansk fjernvarme og vores varme er omkring 85 % CO2 neutral fordi, der fortsat er CO2 i affaldsenergien og i vores reserveproduktion.

Fjernvarmens transportveje er rør. Hvis vi lægger vores rør i forlængelse af hinanden, sikres fjernvarmeforsyningen til vores kunder gennem et 54 km langt ledningsnet. Vores rør er forbundet med VEKS, som er Vestegnens Kraftvarmeselskab. Fra øst til vest og fra nord til syd dækker den samlede rørforbindelse en diameter på ca. 25 km.

Varmeleverancerne bliver styret, reguleret og overvåget døgnet rundt fra det centrale kontrolrum på Frederiksberg via signaler fra mere end 10.000 punkter fordelt på hele systemet. Hvordan varmebehovet konkret dækkes af producenterne fra dag til dag, kan du læse mere om under  Varmelast.

Image

Ctr er mere end Fjernvarme

Vores afsæt i hverdagen er FN’s verdensmål, hvor ansvarlighed i forbrug og produktion og en målrettet klimaindsats bidrager til et eftertragtet og sundt hovedstadsområde. For os går bæredygtige løsninger hånd i hånd med høj forsyningssikkerhed og attraktiv pris.

Som virksomhed er vi en central aktør i dansk varmeforsyning. Vi er en agil organisation, hvor der er kort fra tanke til handling, og hvor muligheder bliver grebet, når de opstår. Vi er ansvarlige for leverancen af kritisk infrastruktur til nuværende og kommende generationer.

Det er afgørende for os, at hensynet til bæredygtige løsninger både gælder leverancen eksternt og virksomhedens interne processer.
Vi står for en tryg arbejdskultur med stor sammenhængskraft, respekt og interesse på tværs af opgaver og mennesker og med en klar kommunikation om forventninger og rammer.
Vi er ambitiøse og forventer, at vores ledere og ansatte hele tiden har et blik for at udvikle løsninger i en bæredygtig og effektiv retning. Derfor er åbenhed, omhu, udsyn og innovation forudsætninger for vores virke og vores succes.

CTR's Varmekøb TIL varme­distributions­selskaberne i 2022

Image
Image