Aarhus får geotermi – hvad med hovedstadsområdet?

Foto: Affaldvarme Aarhus

Et nyt, stort geotermisk anlæg er på vej i Aarhus. Nyheden kom 14. januar, hvor forsyningsselskabet AffaldVarme Aarhus og geotermiselskabet Innargi indgik en aftale om det nye anlæg, som i 2030 skal levere 20 % af fjernvarmen i Aarhus.

Geotermi er varme fra jordens indre. Hvis undergrunden er egnet til geotermi, kan der være en meget stor kilde til varmt vand og dermed grøn energi – men desværre befinder varmekilden sig flere kilometer nede i undergrunden, og derfor er et geotermisk anlæg typisk dyrt og risikofyldt at bygge.

I hovedstadsområdet er der også geotermi i undergrunden, og CTR ejer sammen med VEKS og HOFOR Varme et mindre geotermisk anlæg, som var i drift fra 2005 til 2018 og dengang leverede op til 2 % af varmen til CTR.

Det blev stoppet efter nogle år med driftsproblemer og dalende produktion. I ejerkredsen besluttede vi at forsøge at sælge anlægget og at afgive vores koncession på udvikling og indvinding af geotermi i hele vores samlede forsyningsområde. Det ønskede vi for at give muligheden til nye aktører med andre ekspertiser og friere rammer.

CTR, VEKS og HOFOR Varme ejer stadig boringen på Margretheholmen og har haft drøftelser med forskellige parter om den, men der ligger endnu ikke noget fast om anlæggets fremtid. Vi håber, at det også fremover kan give viden om geotermi i vores område, men også, at det kan komme til at virke efter hensigten – som et stabilt varmeanlæg.

Hvad angår en større aftale om geotermi til CTR, har vi løbende afsøgt mulighederne med relevante aktører – herunder i fællesskab med VEKS og HOFOR Varme. Vi har dog haft den holdning, at koncessionen skulle på plads, før vi kunne gå videre og binde os til konkrete planer.

Innargi fik i slutningen 2021 koncessionen fra Energistyrelsen, og dermed er den sten ryddet af vejen. Næste skridt mod et geotermisk anlæg i stor skala er nu dialog med Innargi om beliggenhed og varmepris for sådan et anlæg. Samtidig har vi kontakt med AffaldVarme Aarhus om deres erfaringer.

Det nye anlæg i Aarhus får en kapacitet på 110 MW. Til sammenligning har CTR’s system en kapacitet – den samlede anlægsporteføljes ydeevne – på ca. 1600 MW. Det betyder, at selv hvis vi forestiller os et tilsvarende anlæg hos os, så ser vi ikke geotermi som hele løsningen, men forhåbentlig som en del af løsningen for fremtidens fjernvarme.