Hvor bruges varmen?

CTR’s varmebehov bliver primært dækket af leverancer fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker. Der bliver også leveret varme fra varmekedler, som er ejet af os selv eller af andre leverandører i området. Den samlede kapacitet, som vi har rettigheder til på de tilsluttede produktionsanlæg, var på 1.977 MJ/s i slutningen af 2018.

Image

Den fjernvarme vi køber hos producenterne, eller selv producerer, leverer vi til de kommunale Varmedistributionsselskaber i vores 5 ejerkommuner, København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby. Vi ejer og driver transmissionsnettet, dvs. vi sender varmen frem til kommunerne, hvorefter Varmedistributionsselskaberne overtager ansvaret og sender varmen videre til deres forbrugerne, da de ejer og driver distributionsnettet.

Image

Fjernvarmen bliver brugt til opvarmning af huse, lejligheder, erhverv og varmt vand til badet og vandhanen.
Når varmen kommer ud til forbrugerne er temperaturen ved ankomsten mellem 70°C og 100°C - det afhænger af årstiden. Nogle anlæg har en udeføler, der kan justere temperaturen på vandet efter udetemperaturen.

Vi outsourcer i udstrakt grad opgaver til service og vedligehold af anlæggene i tranmisionssystemet til bl.a. varmedistributionsselskaberne i de fem ejerkommuner.