CTR’s bestyrelse arbejder for den grønne omstilling

Foto: CTR

CTR’s bestyrelse ønsker at omstille vores spids- og reservelast fra fossile brændsler til grønnere løsninger, og med godkendelsen af to elkedler på hver 50 MW på Frederiksberg er omstillingen nu nået et skridt videre. De nye el-kedler vil medføre en CO2-reduktion på ca. 2.850 ton og en NOx-reduktion på 1,54 ton årligt. Vi får samtidig nedbragt den samlede varmepris i CTR’s net. CO2-reduktionen forventes at stige i takt med, at der kommer mere grøn strøm i el-nettet.

Spids- og reservelastanlæg er vores beredskab, som sikrer fjernvarmeforsyningen, også når det er meget koldt, eller de store værker har driftsstop. CTR’s egne 10 spids- og reservelastanlæg leverer typisk kun 1-5 % af årets varmebehov. De kørte, indtil for 5 år siden, kun på olie og naturgas, men for at nå målet om CO2-neutral varme, skal udledningen fra disse anlæg også sænkes. Derfor har vi siden 2018 etableret to el-kedler, en i Gentofte og en i Gladsaxe, og har altså nu to nye på vej på Frederiksberg.

Det er ikke alle energikilder, der egner sig til lige præcis den type anlæg, fordi de står stille i lange perioder, og i andre perioder kører de for fuldt tryk og bruger meget store mængder energi på kort tid. Fx kan biomasse være svær at lagre lang tid. El egner sig godt til at opfylde de krav – og derfor placerer vi el-kedler på lokaliteter, der har kapacitet nok i el-nettet.

I dag står der fire 50 MW oliekedler på anlægget på Frederiksberg, og vi erstatter to af disse med de to nye elkedler og en tilhørende akkumuleringstank på 2.500 m3. Vi forventer, at kedlen er sat i drift i varmesæsonen 2026/27.