CTR’s direktør har opsagt sin stilling

Foto: CTR

CTR’s direktør Kamma Eilschou Holm har opsagt sin stilling, men har tilbudt at blive til hendes afløser er fundet. Bestyrelsen er nu i proces med at finde en afløser.
Baggrunden for opsigelsen er, at hun dels ønsker en større fleksibilitet med hensyn til, hvornår og fra hvor hun kan løse sine arbejdsopgaver, dels ønsker mere aktivt at deltage i den offentlige debat, end det er muligt som direktør for et forsyningsselskab. Kamma vil derfor starte eget firma og varetager sine opgaver i CTR som vanligt, indtil hun er fratrådt stillingen.