CTR’s målsætning om at levere CO2 neutral varme

CTR’s bestyrelse

Fra dag ét har vores bestyrelse, der trådte til 1. januar 2018, taget ansvar for at realisere CTR’s målsætning om at levere CO2-neutral varme i 2025 – et år, der nærmer sig med raske skridt. På bestyrelsesmødet 2. december fastsatte bestyrelsen rammerne for, hvordan vi skal komme i mål med at reducere den sidste del af vores CO2-udledning fra spids- og reservelastanlæg.

Vores spids- og reservelastanlæg producerer stadig i vidt omfang på gas og olie. De fungerer som back up i varmeforsyningen, og CO2-fri produktion for netop den type anlæg er ikke helt enkelt at opnå: Ikke alle brændsler er egnede, anlæggene skal være strategisk placerede i nettet og starte hurtigt, og de må ikke belaste varmeprisen unødigt.

Bestyrelsen sagde ja til en palette af tiltag i form af el-kedler, varmepumper og lagertank. De sagde også ja til konvertering af olie til gas, fordi det ikke er realistisk – i en samlet afvejning af teknik og økonomi – fuldstændigt at undgå fossil produktion. De steder, hvor vi bruger el og gas, nikkede bestyrelsen til at kompensere for den fossile energi ved at investere i ny VE-produktion uden for CTR´s forsyningsområde. Det skal være produktion, der ikke får statslig støtte, så vi er sikre på at opnå en add on effekt til eksisterende investeringer – det vil sige en reel CO2-reduktion, som ikke ville være sket ellers.

De tiltag kræver en regulering, der understøtter bæredygtig produktion. De regler er der ikke i dag, hvor vi skal købe den billigste energi – uanset om den udleder mere CO2 eller er mindre energieffektiv. Derfor gav bestyrelsen også CTR et klart mandat til at arbejde proaktivt for en ændret regulering, så både lastfordeling og økonomisk regulering ikke kun skal tage hensyn til en billig pris, men også kan optimeres i forhold til CO2-udledning. Desuden gav bestyrelsen opbakning til, at CTR’s egen tarifstruktur bliver justeret for at give større incitament til lokale varmepumpeprojekter.

Med bestyrelsens markering har vi fået arbejdshandskerne på og er klar til at sætte handling bag ordene.