Den første varme fra AMV4

AMV Blok4. Foto: HOFOR

Så er den helt nye blok 4 på Amagerværket i gang! Onsdag den 25/9 leverede blok 4 den første fjernvarme til CTR’s fjernvarmenet. Vi har været meget spændte på endelig at opleve den nye blok i drift: Det er et kæmpe projekt, som har været undervejs i flere år, og blokken kan producere så meget varme, at den får rigtig stor betydning for hovedstadens fjernvarme. Set fra CTR’s stol har den første drift på blokken været en positiv oplevelse, hvor blok 4 har leveret stabilt, når den kører.

Joseph W. Rasmussen, som er viceprojektchef på AMV4 projektet i HOFOR, fortæller:
”Den første varme fra blok 4 bliver produceret i en driftsform, som på engelsk kaldes ”bypass operation”. Det betyder, at man leder dampen udenom turbinen – by-passer den – så man udnytter al dampproduktion fra kedlen til at producere fjernvarme. I den kommende tid vil der ske test og indkøring, så de godt og vel 100.000 kraftværkskomponenter kommer til at spille optimalt sammen. Den næste milepæl bliver synkronisering af turbine og generator, så blok 4 også kan begynder producere el”.

Amagerværkets blok 4 er et vigtigt skridt mod mere fossilfri varme i hovedstadsområdet. I de næste måneder skal blokken gøres helt klar til kommerciel drift, og allerede næste år regner CTR med, at blokken skal dække en stor del af vores varmebehov med bæredygtig varme produceret på træflis.
Man kan læse mere om den nye blok 4 på Amagerværket på HOFOR’s hjemmeside her.