Dialog om fremtidens fjernvarme i Tårnby og Dragør

Foto: CTR

CTR leverer i dag varme til varmeselskaberne i København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby – og måske indenfor en årrække også til Dragør. I maj mødtes borgmester i Tårnby Allan S. Andersen, borgmester i Dragør Kenneth Gøttrup, direktør i ARC Jacob Simonsen og direktør i CTR Kamma Eilschou Holm for at drøfte fremtidens fjernvarme i Tårnby og Dragør.

Mødet er blevet startskuddet til en nærmere undersøgelse af mulighederne for at levere fjernvarme til de områder i Tårnby og Dragør, som i dag er forsynet med naturgas.

Nu går parterne så i gang med at se på omkostninger, tekniske forhold og tidshorisont for at rulle fjernvarmen ud til disse områder – og selvom der er mange ting, der skal afklares endnu, så var der enighed om behovet for at kortlægge fjernvarme som en effektiv, grøn og fremtidssikret løsning for de varmeforbrugere, der har naturgas i dag.