En grøn løsning for fællesskabet – CTR’s årsberetning

Ninna Hedeager Olsen. Foto: Pressefoto, Københavns Kommune

Det er med stor fornøjelse, jeg her sender her et link til CTR’s Årsregnskab og beretning 2019. Først og fremmest får du et godt indblik i CTR’s økonomi og er dermed med til at skabe transparens og åbenhed om vores forretning. For det andet har vi igen i år også brugt lejligheden til at sætte særligt fokus på FN’s verdensmål, herunder klima, lokalsamfund og fællesskab.

CTR’s bestyrelsesformand, Ninna Hedeager Olsen, beskriver det ganske rammende i sit forord:

“Klimaet vil profitere af, at vi bliver ved med at tænke opvarmning kollektivt – små varmepumper, beregnet til at varme en enkelt husstand op, er fx langt mindre energieffektive end en stor, kollektiv varmepumpe. Det ved vi, og derfor er det vigtigt at fastholde det høje niveau af tilsluttede til fjernvarmenettet, så vi kan omstille til en ny og grønnere fælles løsning, når det bliver muligt.

Vi har allerede omstillet fra koks, kul og petroleum, til naturgas og nu affald, el og biomasse. Vi bliver hele tiden klogere og får nye muligheder for at sikre en grønnere varmeforsyning, og dem skal vi gribe og handle på. I det lys er biomasse heller ikke et ønsket slutscenarie, og det skal vi derfor hurtigst muligt væk fra og videre til geotermi, store, kollektive varmepumper og andre grønnere varmekilder, som der måske ikke engang er tænkt på endnu.”

Du kan læse hele formandens forord i beretningen, som på mange måder understreger den værdi, fjernvarme har i en bred samfundsnyttig sammenhæng. Samtidig er det mit håb, at den også afspejler det engagement og samfundsansvar, der hver dag fører til, at vi leverer bæredygtig varme til vores 5 ejerkommuner i Hovedstadsområdet.

God læselyst.

Kamma Eilschou Holm
Adm. direktør