Et par timer uden varme

Foto: CTR

Manglende varme i store dele af CTR’s forsyningsområde – det hører heldigvis absolut til sjældenhederne, men onsdag den 27. november skete der sådan et udfald, og mange fik ikke leveret varme fra sidst på eftermiddagen til midt på aftenen.

Årsagen var, at vores lokale styring på Damhussøens Pumpestation mistede strømforsyningen, og derfor var der ingen kontakt til det centrale styrings- regulerings- og overvågningssystem. Damhussøens Pumpestation er en helt central station i transmissionssystemet, fordi det er her, vi kan overføre varme mellem fjernvarmesystemet på Vestegnen og det københavnske fjernvarmesystem.

Der opstod en række følgevirkninger efter IT-udfaldet: Flere fjernvarmepumper satte ud, og den centrale forsyning fra Amagerværket og Amager Ressourcecenter stoppede delvist på grund af det manglende tryk i systemet.

Samarbejde, velvilje og en portion held gjorde, at vi allerede efter 2 timer kunne begynde at sætte varme på systemet. Fordi Amagerværket og Amager Ressourcecenter kun var stoppet delvist, var de hurtige til at levere igen, og vi og vores distributionsselskaber fik også i al hast tændt for den lokale produktion rundt i forsyningsområdet. Derfor kunne vi efter kun 5 timer konstatere, at der var varme alle steder igen. Vi skylder en stor tak til alle vores samarbejdspartnere, som bidrog til at få varmen tilbage igen hurtigst muligt.

Efter et udfald af sådan et omfang følger der en grundig gennemgang af forløbet. Det er altid meget beklageligt, når der mangler varme i flere timer – men når situationen er opstået, så skal vi huske at bruge anledningen til at lære af den. Det er vigtigt for, at vi kan forbedre systemet og styrke kommunikationen. Vi kan også opnå værdifuld viden om, hvordan forbrugerne har oplevet hændelsen, og i hvor høj grad deres komfort blev påvirket. Det arbejde er sat i gang og vil blive videreformidlet, når vi har det klar, så vi på den måde kan stå stærkere, hvis en lignende situation skulle opstå fremover.

CTR’s direktør Kamma Eilschou Holm om hændelsen i indslaget fra TV2 Lorry, som du kan se her.