Et travlt år på vores anlæg trods Covid-19

2020 har været et år med usædvanligt høj aktivitet på CTR’s anlæg – også selvom Covid-19 selvfølgelig har budt på ændringer og skærpede krav om afstand og sikkerhed.

De anlægsarbejder, som ikke er akutte, ligger typisk om sommeren. På det tidspunkt kan vi tage anlæg ud af drift og fortsat levere al den varme, som kunderne har brug for. Selvom der er mindre brug for varme om sommeren, så kræver det stadig meget koordinering at få lagt driften om, og planlægningen af sommerens aktiviteter begyndte længe før forårets nedlukning af Danmark. Da vi blev lukket ned, var vi i tvivl om, hvor meget vi kunne gennemføre – men heldigvis kunne det meste lade sig gøre med en række nødvendige justeringer:

  • De store ventiler på CTR’s ledningsforbindelse med VEKS ved Damhussøens Pumpestation blev udskiftet
  • På Amager Strandvej blev der udført ledningsarbejder med udskiftning rør
  • Der blev udskiftet rørstykker flere steder: Ved Børnehaven på Grøndalsvænge i Vanløse, på Niels Andersens Vej i Hellerup og ved Hans Jensens Vej i Hellerup
  • Under renden ved Thulevej i Dyssegård blev der udgravet og repareret ledninger
  • Der blev udskiftet en rørstrækning ved Julius Thomsens Plads på Frederiksberg
  • Vi fik idriftsat en række af vores ventilationsanlæg, specielt det som sikrer frisk luft i vores tunnel mellem Amager og Østerport station.

Fordi det i vidt omfang lykkedes at gennemføre de planlagte anlægsaktiviteter, fik vi taget et stort og nødvendigt ryk på vedligeholdet i 2020 og ser nu ind i et 2021, hvor vi står med et mere opgraderet system.