Fakta om CTR

Graf: CTR 

CTR er et tværkommunalt interessentskab, som blev etableret i 1984 af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner.

Vores opgave er at indkøbe og levere varme til distributionsselskaberne i de fem ejerkommuner ud fra en optimeret udnyttelse af varme fra affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker og anden varmeproduktion i hovedstadsområdet.

Vi ejer, planlægger, driver, finansierer og videreudvikler transmissionssystemet, der udover selve ledningsnettet omfatter veksler- og pumpestationer samt spids- og reservelastanlæg til at sikre varmeforsyningen.

Varmekøb, overvågning og levering bliver styret fra vores døgnbemandede kontrolrum på Frederiksberg via et digitalt styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg med over 13.000 målepunkter rundt omkring i varmesystemet.