Bare et dæksel – men på Lyngbymotorvejen!

Lyngbyvejen. Foto: Søren Zeuth

Hvis du kørte på Lyngbymotorvejen i uge 42, så oplevede du måske en afspærring af en af vejbanerne lige omkring Nordhavnstunnellen. Grunden var, at CTR skulle udskifte et dæksel i kørebanen. Dækslet fører ned til et af CTR’s kamre – et underjordisk bygningsværk af beton, som gør det muligt at udlufte og tømme fjernvarmerørene for indhold, når der er behov for det.

Det er ikke i sig selv en kompliceret reparation at udskifte et dæksel ned til et kammer, men når dækslet er placeret på en af Danmarks mest befærdede motorvejsstrækninger, så bliver der flere ting at tage højde for. Bare det at finde et muligt tidspunkt i samarbejde med Københavns Kommune har været lidt af et fælles puslespil. Samtidig var det vigtigt for sikkerheden på motorvejen at få reparationen udført – for dækslet var sunket omtrent 6 cm som følge af stort belastning fra tung trafik. Det kunne i sidste ende være blevet farligt for bilisterne.

Da skolernes efterårsferie var ovre, var dækslet udskiftet, og bilerne kunne igen komme frem uden gener på det pågældende sted.