Helt nyt vedligeholdelsessystem i CTR

Foto: Jacob Juel Sørensen

Vores nye vedligeholdelsessystem er nu i drift – og vi takker vores samarbejdspartnere i varmedistributionsselskaberne for den fleksibilitet og imødekommenhed, vi har mødt i arbejdet med det nye system.

CTR’s transmissionssystem består af over 28.500 forskellige komponenter, som er registreret i vores vedligeholdelsessystem. Når man kombinerer det med alle de opgaver, der skal udføres på komponenterne for at holde dem sikre og funktionsdygtige, så er der over 116.000 opgaver om året, som skal eksekveres og betales. Det sker i samarbejde med de lokale varmedistributionsselskaber.

For et par år siden fik vi vurderet vores styring af vedligehold. Vi ønskede bl.a. en bedre tilknytning mellem brugerne og de mange vedligeholdelsesdata, og der blev truffet beslutning om et nyt vedligeholdelsessystem.

Vi har valgt en løsning, som er direkte forbundet til vores økonomisystem. Det gav samtidigt mulighed for at opgradere vores lagersystem. Et andet nyt tiltag er en adgang via en mobilklient, som betyder, at arbejdsordrer kan registreres og læses via en mobiltelefon eller IPad ude på CTR’s stationer.

For en forholdsvis lille organisation som CTR med mange outsourcede opgaver har det været en rigtig stor mundfuld, men der har fra starten været fokus på intern involvering. Det har betydet en relativt lang implementeringsfase.

”Perioden over sommer og efterår har også krævet en stor indsats af de varmedistributionsselskaber, som til daglig udfører en væsentlig del af vores vedligehold”, fortæller Teamkoordinator for vedligehold Lars Haugaard.

”Systemet har krævet mange ressourcer, både indenfor teknisk viden og IT, og vores samarbejdspartnere har været meget imødekommende under implementeringen. Der er fortsat justeringer, som vi skal have implementeret i 1. kvartal 2020 for at forbedre overblikket for dem, der udfører opgaverne. Vi glæder os samtidigt til, at de mange data kan blive brugt til løbende at styrke og optimere vores vedligehold.”