Ny adm. direktør for CTR

Foto: CTR

Randi Skogstad kommer ombord i en tid, hvor forsyningssikkerhed og bæredygtighed er kommet allerøverst på dagsordenen.

Efter udnævnelsen i oktober er Randi Skogstad tiltrådt stillingen som administrerende direktør i CTR den 1. december. Randi Skogstad kommer fra Banedanmark, hvor hun siden 2019 har været Infrastrukturdirektør og medlem af Banedanmarks direktion.
Randi Skogstad ser frem til at samarbejde med resten af fjernvarmebranchen, fortæller hun.

Den danske fjernvarme er en kæmpe succes, der sikrer bæredygtig fjernvarme til borgerne. Det er et stærkt udgangspunkt for den videre udvikling af fjernvarmesektoren, der står over for yderligere at skulle bidrage til løsningen på klimakrisen. Det er et utrolig vigtigt arbejde, som jeg glæder mig meget til at blive en del af.”

CTR har en stor opgave med at indfri de høje ambitioner om en grøn omstilling. I de kommende 5-10 år ser vi ind i store forandringer i fjernvarmesystemet; i dag kommer varmen altovervejende fra få store kraftvarme-værker og affaldsforbrændingsanlæg og i fremtiden kommer varmen formentlig fra mange mindre anlæg. I den transition vil det være afgørende for fjernvarmens fortsatte succes, at nye teknologier modnes, og at vi får for eksempel geotermi og havvandsvarmepumper i effektiv drift, ligesom vi skal kunne udnytte industriel overskudsenergi og -varme. Det er en meget krævende og utrolig spændende omstilling vi har foran os.”

På den korte bane står det allerøverst på min dagsorden, at CTR i videst muligt omfang skal sikre fortsat forsyning med billig fjernvarme i hovedstadsområdet. Vi har stort fokus på at afbøde priseffekterne fra de høje el- og brændselspriser – selvom der fortsat er en høj grad af usikkerhed om brændselspriserne og dermed også om prisen på fjernvarme.”

For mig er samarbejde og videreudviklingen af sektoren nøgleord, så jeg ser frem til at kaste mig ind i de etablerede samarbejder og netværk og det daglige arbejde sammen med alle de dygtige medarbejdere i CTR.”