Ny rammeaftale lægger sporene for geotermi i hovedstadsområdet

Foto: CTR

Midt i den voldsomme europæiske energikrise, hvor mange lande og aktører er nødsaget til at vende tilbage til fossile brændstoffer som kul og olie, kommer der en god, hjemlig nyhed om et skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling. Varmesel­skaberne i hovedstadsområdet har netop indgået en aftale med virksomheden Innargi om rammerne for et muligt gennembrud for geotermi i vores metropol. Potentialet svarer til forbruget i et sted mellem 35.000 og 75.000 husstande.

En nærmere plan med tidspunkter og mulige placeringer af eventuelle anlæg kan være klar om ca. et år. Hvis en endelig aftale kommer i hus, og det går, som vi håber, er det forventningen, at det første af en række geotermianlæg vil kunne være klar til at levere fjernvarme til hovedstadsområdet i 2026 til en konkurrencedygtig pris.

Led i flerstrenget strategi

Kort fortalt skal Innargi sørge for at få det varme vand op af jorden, mens VEKS, CTR og HOFOR skal købe energien og sende den videre ud til fjernvarme­kunderne. I første omgang har parterne underskrevet et såkaldt ”letter of intent”, der beskriver hensigten om at arbejde aktivt og målrettet på at få geotermi i hovedstadsområdet. Fremtidens fjernvarme er baseret på en flerstrenget strategi, hvor en række forskellige grønne energikilder indgår i et tæt samspil, og geotermi kan blive et vigtigt element i et sådant system.

Positivt med lokal energikilde

Aarhus lagde ud og planlægger sammen med Innargi, der er ejet af A.P Møller Holding, ATP og NRGi, geotermiske anlæg, der samlet kan producere 110 MW svarende til opvarmningen af 36.000 huse. Nu følger hoved­stadsområdet trop. I første omgang forventes et potentiale på mellem 120 og 240 MW geotermi, der kan dække det årlige varmeforbrug for 35.-75.000 husstande.

Det er meget positivt, at vi er kommet i mål med den første fase. I forventning om, at vi bliver enige om at etablere geotermianlæg i VEKS’ forsyningsområde, er der grund til at være tilfreds her og nu. I en tid, hvor forsyningssikkerhed og stabile energipriser har højeste prioritet i VEKS, har det stor betydning, at vi kan få endnu en grøn energikilde koblet på fjernvarmenettet. At det så yderligere er en lokal energikilde, der er til rådighed 24/7/365, gør kun udnyttelsen af geotermi endnu mere interessant,” siger Lars Gullev, direktør i fjernvarmeselskabet VEKS.

På vej mod 100 pct. grøn fjernvarme

Vi håber, at vi er på vej mod et gennembrud for geotermi i hovedstadsområdet. Det er der i den grad brug for. Hele konceptet bag geotermi er indlysende rigtigt. Vi har i lang tid arbejdet for, at denne grønne energikilde skulle få momentum, og der har været bump på vejen. Med partnerskabet med Innargi tilføres andre kompetencer, så det er et godt skridt i den retning. Lykkes det, er vi for alvor på vej mod 100 pct. grøn fjernvarme i hovedstadsområdet. Det vil dog også være afgørende, at vi kan få de nødvendige arealer,” siger Kamma Eilschou Holm, direktør i CTR, Centralkommu­nernes Transmissionsselskab.

I HOFOR hæfter bestyrelsesformand Susanne Juhl sig bl.a. ved timingen: ”Den aktuelle europæiske energikrise, der blev udløst af invasionen i Ukraine, har vist, at den europæiske energisektor er mere sårbar, end vi troede. Heldigvis har fjernvarmen i hovedstadsområdet vist sig at være mere robust. Alligevel har vi i fremtiden brug for at spille på mange forskellige grønne strenge, og her kan geotermi være et vigtigt element.

Hovedstadsområdet kan trække flere med

Hos Innargi, der skal bygge og drive de geotermiske anlæg for fjernvarmeselskaberne, siger adm. direktør Samir Abboud: ”Vi er meget glade for, at det nu ser ud som om, vi får et gennembrud for geotermi i hovedstadsområdet. Det betyder først og fremmest endnu mere grøn, prisstabil fjernvarme til rigtigt mange forbrugere. Men geotermi-projektet i hovedstadsområdet kommer også til at gøre geotermi til en attraktiv mulighed for mange mellemstore fjernvarmeselskaber på Sjælland, hvor enkeltstående geotermi-projekter er for dyre. De projekter får en bedre økonomi, hvis de etableres i tilknytning til det store projekt i hovedstadsområdet.”

Yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Kommunikationsmedarbejder Karen Dam Mortensen, VEKS, tlf. 43 66 03 18.
Adm. direktør Kamma Eilschou Holm, CTR, tlf. 22513476
Kommunikationsrådgiver Frans Rønnov, HOFOR, 27 95 21 38.
Kommunikationsdirektør Asbjørn Haugstrup, Innargi A/S, tlf. 26 72 94 21.

Om parterne

CTR er leverandør af en bæredygtig og sammenhængende varmeforsyning i hovedstadsområdet – på tværs af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner. CTR omsætter for knapt 2,4 mia. kr. årligt og har ca. 35 ansatte. Via distributionsselskaberne forsyner CTR omkring 250.000 boliger i hovedstadsområdet med fjernvarme.

VEKS leverer overskudsvarme fra store centrale kraftvarmeværker og affaldsenergianlæg til 20 lokale fjernvarmeselskaber svarende til 170.000 familiers forbrug. Desuden udbygger VEKS fjernvarmen i Køge til 7.000 nye kunder.

HOFOR er Danmarks største lokale forsyner, der sørger for vand, varme, bygas, fjernkøling og afledning af spildevand for flere end 1 million mennesker i hovedstadsområdet samt opfører vindmøller og solcellepar­ker, der leverer energi til et grønnere Danmark. Sammen med otte ejerkommuner skaber HOFOR bære­dygtige byer med fokus på skybrudsprojekter, energioptimering og udvikling af fremtidens forsyningsløs­ninger. HOFOR har over 150 års erfaring, 1.400 ansatte og en omsætning på 5 milliarder kr.

Innargi A/S blev grundlagt i 2017 af A.P. Møller Holding A/S og ejes i dag af A.P. Møller Holding, ATP og NRGi. Innargis mission er at bringe geotermi i spil som kilde til varme i millioner af hjem med ekspertise fra et erfarent hold af geologer, reservoir-, facilitets- og boreingeniører samt via partnerskaber med fjernvarmeselskaber.