Orientering om driftsstatus for CTR

Foto: CTR

Vi fik i går melding fra Statsministeren om, at den nuværende situation forlænges frem til og med 13. april 2020.

Jeg kan give en kort orientering om, at driften af vores system og opretholdelse af forsyningssikkerheden til vores kunder i tiden fra den 12. marts og til nu er forløbet fint.

Vi har løbende tæt koordination og dialog med producenterne og distributørerne om deres driftssituation, og vi modtager ca. ugentligt melding om deres forventninger på et sigte af 7-14 dage. Samtidig er vi i slutningen af vores varmesæson, hvilket betyder, at selvom vi har haft nogle kolde morgener, så bliver det dag for dag varmere. Groft sagt går vi fra et varmebehov, der nu ligger på omkring 50 % af vores kapacitet til i juni at have behov for ca. 25 %. Det betyder, at vi aktuelt vurderer, at vi vil kunne levere den nødvendige varme i den kommende tid.
Vi fastholder vores vedligeholdelsesopgaver i systemet, så vi også på den længere bane kan stå inden for en høj forsyningssikkerhed. Vores drift- og vedligeholdelsesfolk overholder retningslinjerne fra myndighederne på stationerne, ligesom varmedistributionsselskabernes service af vores system fungerer rigtigt godt, efter vi i fællesskab har organiserer arbejdet, så risikoen for smittespredning minimeres.

Vores personale arbejder hjemmefra på nær dem, der varetager kritiske funktioner og fx overvåger systemet. Vi har tæt kontakt og høster nu frugten af, at vi gennem de sidste par år har arbejde med delegation, selvledelse og samarbejde på tværs af organisationen. Arbejdsgangene er besværet, og opgaverne tager længere tid at løfte, men overordnet set får vi opgaverne fra hånden, og sammenhængskraften i organisationen er god. Pt. har vi ingen, der er sygemeldte som følge af COVID-19 virus.

Med andre ord er det vurderingen, at vi kører med lidt nedsat kraft, men efter omstændighederne er situationen fornuftig. Det er min vurdering, at dette også vil gælde frem til 14. april, hvis der ikke kommer nye retningslinjer, eller hvis situationen ikke på anden måde bliver ændret.

Kamma Eilschou Holm, Adm. Direktør
Phone: +45 22513476