Pumpehjul forsvandt – havari og nye løsninger

Foto: CTR

Noget var galt da en tekniker fra Gentofte Gladsaxe Fjernvarme i slutningen af november kom til Vangede Vekslerstation: En af de to store pumper på stationen lød mærkelig, og han tog kontakt til CTR. Det stod ret hurtigt klart, at der var brug for at skille pumpen ad, og da vandet blev tappet af, kom der metalspåner med ud.

Det så alvorligt ud, og det var det også: En låsemøtrik havde løsnet sig, og derfor var pumpehjulet sunket ned og havde over meget kort tid nærmest slebet sig selv væk, metal mod metal, fra en størrelse på ca. 20 cm og helt ned til ½ centimeter. Friktionen havde undervejs ligget lige præcis under grænsen for, hvornår der bliver udløst en alarm, og der var nu tale om et totalhavari, hvor pumpen ikke kunne reddes.

En ny pumpe af den type har normalt en leveringstid på omkring et halvt år. Stationen i Vangede ligger på en strækning, hvor der er rigtig meget brug for pumpekapaciteten: At mangle den giver voldsomme trykproblemer og rigtig meget drift på de dyre lokale anlæg på olie og gas. Derfor blev alt sat ind på at finde en løsning nu og her.

Pumpen var den ene ud af to parallelpumper. Det er vigtigt, at de to pumper i et pumpesæt er ens – ellers giver det driftsproblemer, og én af pumperne kan risikere at overtage den fulde last og ende et rigtig kritisk sted på pumpekurven. En måde at imødekomme problemet på er at undersøge muligheden for at sænke ydelsen på den ene pumpe, for at sikre mod sådan en situation”, fortæller Daniel Meilbøg, der er vedligeholdsmester hos CTR.

Problemet var, at pumpen her ikke er en hyldevarer, og den skal også passe ind fysisk med højde, rør, osv. Vi fik fat i vores kontakter hos andre fjernvarmeselskaber, herunder VEKS og TVIS, som også har store pumper, og vi gennemgik vores eget lager – alt sammen for at finde det bedst mulige match. ”

Daniel fortæller videre: ” I sidste ende var det en pumpe fra vores eget lager, som passede bedst ind på den havarerede pumpes plads, men den havde ikke de helt rigtige egenskaber, bl.a. en forkert størrelse pumpehjul. Leveringstiden på et nyt pumpehjul er 8 uger, men alene 8 ugers havari ville koste i omegnen af 5 mio. kr. i dyrere varme. ”

Derfor blev pumpeleverandøren kontaktet. De kunne møde op og modificere pumpen, så den kom tættere på de ønskede egenskaber, og sammen med en pumpeekspert fra Rambøll blev der desuden beregnet nogle begrænsninger, som pumperne kan driftes med, indtil det nye pumpehjul ankommer.

Pumperne fungerer nu i drift med den midlertidige løsning, og hændelsen har sat ekstra gang i undersøgelser af det nyeste skud på stammen i vores set up for intelligent vedligehold, nemlig kontinuerlige vibrationsmålinger på – i første omgang-  3 af CTR’s vigtigste stationer.