Se varmeforbruget LIVE på Varmelasts hjemmeside

www.varmelast.dk

Her i efteråret blev det muligt – live – at se varmeforbruget i VEKS’ område og i CTR’s + HOFORs område på Varmelasts hjemmeside. Man kan også se den aktuelle CO2 udledning, og hvordan varmen bliver produceret – altså hvilke typer anlæg, der er i gang lige nu, fx kraftvarmeværker, affaldsenergianlæg eller lokal produktion som varmepumper og overskudsvarme fra industri. Du kan enten vælge at se de aktuelle tal – med 90 minutters forsinkelse –  eller vælge at se historiske data.

Hvis du ser livedata på en computer, kan du klikke på ikonerne for at få mere information om de enkelte anlæg. Den stiplede linjes bevægelse viser, om varmen lige nu flyttes fra VEKS til CTR’s og HOFORs områder eller fra CTR og HOFOR til VEKS’ område. Du kan også se, om varmeakkumulatorerne oplader eller aflader. En varmeakkumulator er et lager, som man kan bruge til at udjævne varmeproduktionen – det er smart fx om morgenen, hvor man kan trække varme fra lageret, når mange står op og skal i bad, i stedet for at starte et dyrt ekstra anlæg.

I det historiske afsnit kan du få vist en periode, du selv vælger. Fx kan man i uge 48 se, at varmeproduktionen er størst i slutningen af ugen – det skyldes, at temperaturen faldt, og der derfor blev behov for mere varme. De mindre daglige udsving skyldes i høj grad elpriser, hvor der produceres mere varme, når elpriserne er gode – og varmeprisen derfor er billig. Varmen bliver så gemt på varmeakkumulatorerne og bruges, når varmeproduktionsprisen er relativt højere.

I slutningen af ugen blev der brugt en del spidslast, fordi der ikke var tilstrækkelig kraftvarmekapacitet i systemet til at dække forbruget. Søndag blev den nye blok 4 på Amagerværket taget ud til planlagt reparation i 4 dage, hvilket gjorde, at spidslastforbruget steg yderligere. Blok 4 er stadig i testfase, men forventes at være klar til kommerciel drift i slutningen af december.