Stabil varmepris med fjernvarme

Foto: CTR

De seneste måneder har budt på voldsomt stigende energipriser både i Danmark og i resten af Europa, særligt på el og gas, og nogle forbrugere står med en betydelig ekstraregning. Men hvad sker der med fjernvarmeprisen fra CTR, når el- og gaspriserne stiger?

CTR satte sin varmepris lidt ned fra 2021 til 2022. Det gjorde vi, fordi prisen på biomasse var faldet, og fordi vi i 2022 betaler en overdækning opstået i 2021 tilbage til vores kunder – og vi har ingen forventning om store ekstraordinære prisstigninger som følge af den nuværende situation på energimarkedet.

Når vi kan holde en mere stabil pris
på fjernvarmen, skyldes det, at CTR’s varme kommer fra flere forskellige energikilder. Det gør varmeprisen mere robust, for de forskellige energikilder følger ikke nødvendigvis samme udvikling i pris.

Naturgas er et af de brændsler
, vi bruger, men forbruget er faldende og har kun dækket 5-10 % af varmen de sidste par år. Den største del af varmen kommer fra biomasse, hvor vi i 2021 har set stabile eller faldende priser.

Vi får også meget af varmen fra affaldsenergianlæg,
hvor vi som varmekøber rent faktisk får andel i den ekstra indtjening, som producenten har haft på grund af de høje elpriser. Det gør vi også på nogle af kraftvarmeværkerne. På noget af kraftvarmen betaler vi kompensation, hvis værket er nødt til at køre af hensyn til varmen ved lave el-priser, men den kompensation sparer vi, når el-prisen er høj.

Alt i alt betyder det,
at selvom vi har betalt mere for naturgas og el til pumper, så belaster det kun en mindre del af vores varmepris, mens andre elementer i varmeprisen er stabile eller falder.

Det viser styrken ved, at fjernvarmen ikke er bundet op på en enkelt energikilde alene, fx elektricitet – det er godt for varmeregningen, forsyningssikkerheden og fleksibiliteten i energisystemet.