Starten af 2022 blev hård for varmeprisen – især marts

Illustration: CTR

Til september stiger prisen på fjernvarme fra CTR. Den ekstra belastning for en husholdning afhænger helt af, hvornår og hvordan de lokale fjernvarmeforsyninger indregner stigningen, men fx for en lejlighed på 75m2 kan det betyde omkring 400 kr. mere på varmeregningen for i år.

I slutningen af 2021 var vores udmelding ellers, at de høje priser på el og gas ikke umiddelbart gav højere fjernvarmepris. Den vurdering byggede på, at varmen fra os er baseret på flere forskellige brændsler, hvor hovedparten er affald og biomasse. Biomasseprisen lå dengang på et lavt niveau, og på varme fra affaldsenergianlæg blev prisen sænket, fordi CTR har andel i fortjenesten på de høje elpriser. Samtidig endte CTR’s regnskab i 2021 med en overdækning, som isoleret set sænker varmeprisen.

Når vi desværre alligevel må hæve prisen, skyldes det, at krigen i Ukraine har skabt yderligere og vedvarende prisstigninger generelt på energi. Det gælder nu også for den biomasse, der bliver anvendt til omkring 60 % af varmen til CTR.

I tilgift bød første kvartal 2022 på en meget uheldig kombination: Nogle af de store anlæg med billig varme var ude af drift i lange perioder, og derfor var vi nødt til at købe varmen fra dyrere anlæg for at kunne dække varmebehovet hos kunderne i de kolde måneder. Det vil sige langt mere drift på olie og gas – samtidig med at netop olie og gas havde ekstraordinært høje priser.

Især marts måned blev helt usædvanligt dyr, især fordi blok 4 på Amagerværket var ude i en lang periode – et anlæg som normalt leverer en meget stor mængde billig varme til CTR. Den manglende varme måtte vi erstatte med spids- og reservelast, som kostede mere end 6 gange så meget pr. varmeenhed. Derudover kostede den el, som vi bruger til at pumpe varme rundt i systemet, mere end det tredobbelte i marts 2022 sammenlignet med samme måned sidste år.

I figuren ovenfor kan man se CTR’s omkostninger i 1. kvartal til variabelt varmekøb – det vil sige den del af omkostningen, som afhænger af, hvor mange varmeenheder vi køber, og fra hvilke anlæg – lagt sammen med omkostningerne til el til pumper. Den orange del af figuren viser de ekstra omkostninger, når vi sammenligner med budgettet, hvor særligt marts skiller sig ud.