Ledningsoplysninger

Ledningsoplysning fås via forespørgsel i Ledningsejerregistret (LER). 

Ved lednings- og anlægsarbejder i nærheden af CTR's anlæg, skal anvisning følges, og der kan rekvireres supplerende oplysninger hos CTR evt. i digital form.

Du kan læse vores anvisninger for lednings- og anlægsarbejder i nærheden af CTR's anlæg her.

Projekter og tilladelser

 • Et projekt, der berører CTR's anlæg, skal forelægges til udtalelse, inden anlægsarbejderne påbegyndes.
 • Afstandskrav til nærliggende installationer: Lodret afstand min. 30 cm, vandret afstand min. 50 cm. Bemærk dog nedennævnte krav til gravning.
 • Ved gravearbejder som krydser CTR's ledninger tillades ledningerne frilagt over en strækning på maks. 3 m.
 • Ved gravearbejder parallelt med CTR's ledninger stilles der krav til maksimal opgravningslængde og afstivning af udgravning når:
  • Udgravningen er nærmere end 2 m fra yderside af CTR-ledning
  • Udgravningen er nærmere end 2,5 gange gravedybden fra yderside af CTR-ledning
 • På privat grund er CTR's ledning beskyttet af en ledningsservitut indtil 3 m fra yderside rør. Tilladelse til gravning skal indhentes hos CTR.

Udførelse og tilsyn

 • Inden arbejder i nærheden af CTR's ledninger påbegyndes, skal CTR underrettes.
 • Der skal håndgraves ved lokalisering og krydsning af CTR-ledning.
 • CTR’s kabler ligger typisk fra 50 cm og ned.
 • Tildækning af frilagt CTR-fjernvarmeledning må ikke foretages, uden CTR's tilsyn har kontrolleret fjernvarmeledningen for skader.

LEDNINGSOPLYSNINGER I CTR

CTR I/S
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg
Tlf: 3818 5777
Mail: ledningsoplysninger@ctr.dk