Travlt nytår

Foto: CTR

En årvågen borger lagde 31. december mærke til vand og damp ved Carl Plougs vej på Frederiksberg, og det blev optakten til et travlt årsskifte.

De første inspektioner viste, at der også var tegn på en utæthed ved Sankt Marcus Plads, så der var to utætte steder på den samme ledningsstrækning. Den 31. december om aftenen er et kaotisk tidspunkt at undersøge sagen nærmere, og Frederiksberg Forsyning foretog som første skridt afspærringer, så der var sikker færdsel på de to steder nytårsaften.

Den 1. januar gik det løs igen – nu med at skaffe gravesjak og sikre varme til borgerne under reparationen. CTR’s fjernvarmeledning mellem Julius Thomsens Plads og Sankt Thomas Plads på Frederiksberg er vigtig for forsyningen både på Frederiksberg og i København, så Frederiksberg Forsyning og HOFOR Varme måtte straks i gang med at undersøge, hvordan de kunne lægge driften om. Det viste sig, at et område på Vesterbro ville blive det sværeste at forsyne, men det kunne HOFOR løse ved at hæve temperaturen på fjernvarmevandet – så kræves der nemlig en mindre vandmængde for at forsyne kunderne.

Før gravearbejdet kunne gå i gang, skulle der også aktiveres en såkaldt ”plan for at råde over vejen”, som vejmyndigheden skal godkende. Det er en særlig procedure for, hvordan man skal varsle og evt. flytte parkerede biler, så der kan blive plads til at grave på stedet.

Den 2. januar kunne vi se, at den ene utæthed var ved at blive kritisk, så det blev besluttet at omlægge driften, og samtidig blev vandet i ledningen kølet ned, så det blev muligt at tømme for vand – det tager ca. 8 timer at gennemføre. Dagen efter klokken 6 kunne gravearbejdet starte, og hen under aften var holdet færdige med at detektere og grave.

Tak for velvilje, godt samarbejde og fleksibilitet til alle, der deltog – på et tidspunkt af året, som for de fleste står på ferie og rolige dage, men som for jer bød på en stor arbejdsindsats.