Afkølingstarif

Afkølingstariffen har til formål at give varmedistributionsselskaberne incitament til at fremme afkølingen i transmissionsnettet. Tariffen blev vedtaget første gang på CTR’s bestyrelsesmøde i juni 1995 og har været i brug lige siden.

Beregningsmetoden for afkølingstariffen er senest blevet ændret i 2018, hvorefter den fra og med 2019 er blevet beregnet efter formlen;

Afkølingstarif = A x QVeksler x (TRetur veksler  - TRetur CTR)

Hvor:

  • A er en omkostningsfaktor, som udgør faktor for afkølingens værdi i kr/GJ/°C.
  • Qveksler er varmeaftag for den pågældende veksler målt i GJ.
  • TRetur CTR er et fast måltal for CTR’s ønskede returtemperatur, som bør være mindre end den aktuelle returtemperatur.
  • T Retur Veksler er returtemperatur på primærsiden af vekslerne beregnet ud fra døgnværdier.

I 2022 besluttede CTR’s bestyrelse at hæve afkølingstariffen fra og med 2023. Det betyder, at varmedistributionsselskaberne skal betale en højere pris pr. grad, som det afkølede vand afviger fra den aftalte temperatur - også kaldet sætpunktet. Derudover skal sætpunktet sænkes med 1°C om året over en årrække fra 45°C i 2023 til 40°C i 2028. Det sker for at øge incitamentet til en lavere temperatur i fjernvarmenettet.