Afkølingstarif

Afkølingstariffen har til formål at give varmedistributionsselskaberne incitament til at fremme afkølingen i transmissionsnettet. Tariffen blev vedtaget første gang på CTR’s bestyrelsesmøde i juni 1995 og har været i brug lige siden.

Beregningsmetoden for afkølingstariffen er senest blevet ændret i 2018, hvorefter den fra og med 2019 er blevet beregnet efter formlen;

Afkølingstarif = A x QVeksler x (TRetur veksler  - TRetur CTR)

Hvor:

  • A er en omkostningsfaktor, som udgør faktor for afkølingens værdi i kr/GJ/°C.
  • Qveksler er varmeaftag for den pågældende veksler målt i GJ.
  • TRetur CTR er et fast måltal for CTR’s ønskede returtemperatur, som bør være mindre end den aktuelle returtemperatur.
  • T Retur Veksler er returtemperatur på primærsiden af vekslerne beregnet ud fra døgnværdier.