Samfundsøkonomi

Hvis et projektforslag skal leve op til varmeforsyningsloven, skal projektets ejer, udover en selskabs- og brugerøkonomisk vurdering, også gøre rede for de samfundsøkonomiske effekter, herunder de energi- og miljømæssige påvirkninger. Formålet med sådanne samfundsøkonomiske analyser er en fornuftig samfundsmæssig prioritering af ressourcer på tværs af sektorer. Energistyrelsen udgiver med jævne mellemrum en række en række forudsætninger om fremtidige energipriser og andre faktorer, som skal bruges til de samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet.

Hvis der indgår varme fra CTR’s fjernvarmesystem i et projekt, så skal der bruges en samfundsøkonomisk pris for varme fra fjernvarmesystemet til den samfundsøkonomiske beregning. En samlet opstilling af den samfundsøkonomiske varmepris i det sammenhængende fjernvarmesystem bliver løbende opdateret af VEKS og kan findes på VEKS’s hjemmeside:

https://www.veks.dk/da/veks-tilbyder/oevrige-tilbud/samfundsoekonomi