Varmelast

Varmeselskaberne i hovedstaden – CTR, VEKS og HOFOR - har i fællesskab etableret Varmelast. Varmelast har til opgave at sikre, at fjernvarmen bliver produceret så effektivt som muligt.

Produktionen sker på affaldsforbrændingsanlæg, varmepumper, kraftvarmeværker, spidslastanlæg og ved udnyttelse af overskudsvarme. For at sikre den mest effektive produktion, skal der ske en løbende afklaring af, hvilke anlæg der skal producere, og hvor meget de skal producere. Samtidig skal det sikres, at leverandørerne ikke får konkurrenceforvridende kendskab til hinandens forretningsområder. Til dette formål er der etableret et reguleret samarbejde mellem køber og sælger af varme i regi af Varmelast.

Sådan fungerer Varmelast

  • CTR, VEKS og HOFOR Fjernvarme udarbejder varmeprognoser til Varmelast for varmebehovet i det kommende døgn på baggrund af meteorologiske data.

  • Producenterne udmelder herefter omkostningskurver, som indeholder en løbende omkostning ved produktion af varme time for time over døgnet. Der bliver taget højde for en lang række faktorer såsom afgifter og brændselsprognoser for det enkelte anlæg, forventede priser på elmarkedet, samt at noget af varmebehovet skal dækkes med damp - andet med varmt vand.

  • Varmelast beregner derefter den billigste måde at få dækket det samlede varmebehov på time for time og bestiller de nødvendige leverancer hos producenterne. Planerne bliver justeret 6 gange i døgnet for at tage hensyn til opståede afvigelser i varmebehovet, elpriserne og eventuelle begrænsninger på de forskellige produktionsanlæg.

VARMELAST

CTR, VEKS og HOFOR samarbejder i Varmelast for at sikre, at kraftvarmeværkerne i hovedstadsområdet lastfordeles efter en samlet økonomisk optimering.
Du kan læse mere om Varmelast her

ØKONOMISK FORDELING

CTR's økonomiske andel af samarbejdet udgør 55 %, VEKS' andel er 27 % og HOFOR Varmes andel er 18 %.