Ejere

CTR er et fælleskommunalt interessentskab. Vi er ejet af de fem interessentkommuner - København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby.

Kommunalbestyrelserne har som udgangspunkt frie rammer med hensyn til, hvordan den ønsker at organisere kommunens opgaveløsning. En kommune har således høj grad af frihed til at beslutte, hvorvidt en opgave skal løses af kommunen selv - fx ved at kommunen indgår aftale med en ekstern leverandør, for eksempel en privat virksomhed, som løser opgaven for kommunen - eller ved at kommunen indgår i et samarbejde med andre – fx et aktieselskab med andre offentlige eller private aktører eller et kommunalt fællesskab.

Kommunale fællesskaber er for mange kommuner en kendt samarbejdsmodel, der bevarer opgaverne i en kommunal myndighed, hvor alle deltagende kommuner er repræsenteret, og hvor kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse over for sine repræsentanter. De hensyn, der ligger bag, at en opgave bliver varetaget af en kommune, går derfor igen, hvis opgaverne overdrages til et kommunalt interessentskab. CTR er derfor omfattet af de samme forvaltningsretlige og offentligretlige regler, som en kommune.

CTR’s bestyrelsesmedlemmer repræsenterer de 5 ejere. Medlemmerne kan i nogle tilfælde have fået en instruktion fra deres respektive kommunalbestyrelse. Som regel foregår det ved, at bestyrelserne forud for møderne taler med deres kommunale forvaltninger om sagerne.

Rammerne for bestyrelsens arbejde og CTR’s virke fremgår af CTR’s vedtægter.