CTR'S organisation

CTR er ejet af København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby. Det er kommunalbestyrelserne fra disse 5 kommuner, der udpeger CTR’s bestyrelse. Du kan læse om bestyrelsen her.

CTR’s direktion består af adm. direktør Kamma Eilschou Holm og vicedirektør Jan Hindsbo, som desuden er afdelingschef for Teknisk Operation.

Kamma Eilschou Holm har været adm. direktør i CTR siden 1. januar 2017.
Kamma er uddannet cand.jur. og advokat og har allerede haft en lang karriere i fjernvarme- og energisektoren. Hun har en bred baggrund fra Dansk Fjernvarme, Energitilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Transport- og Energiministeriet, og kommer senest fra en stilling som vicedirektør i Dansk Affaldsforening.

Jan Hindsbo har været vicedirektør i CTR siden 1. januar 2018. Jan er uddannet ingeniør og har haft en lang karriere i ind- og udland i olieindustrien, før han i 2013 kom til CTR fra en stilling som projektchef på Vestforbrænding. Fra 1. juni 2013 til 1. januar 2018 var Jan Hindsbo afdelingschef i CTR.

Image

Teknisk operation varetager styring og kontrol med drift, vedligehold og optimering af vores eksisterende anlæg. Det er også teknisk operation, der er projektejer, når der skal bygges nye anlæg. Vi har valgt at udlicitere alle udførende tekniske opgaver, så selve arbejdet udføres i form af kontraktstyring, opfølgning mv.

Plan og kontrakt varetager dels vores varmekontrakter, dels har de en i stor rolle i analysering og planlægning af fremtidens fjernvarme.
Varmelast blev etableret af HOFOR, CTR og VEKS i 2008. Varmelast udarbejder varmeplaner, og er ansvarlig for at sikre daglige fjernvarmebehovsprognoser og for at planlægge fjernvarmeproduktionen det næste driftsdøgn i samarbejde med Ørsted, HOFOR og affaldsforbrændingsanlæggene. Du kan læse mere om varmelast her.

Stab varetager de tværgående funktioner, som bogholderi, intern service, økonomi, udbud, kommunikation og HR. Stab koordinerer desuden bestyrelsesmøder og andre direktionsopgaver.

Vi ønsker aktivt at stille viden og indsigt om fjernvarme til rådighed. Vi indgår derfor i en række samarbejder, hvor den viden, der er i hele organisationen gives videre.

Vores 5 ejerkommuner er:

KØBENHAVNS KOMMUNE

Rådhuset
1599 København V.
Tlf. 3366 3366
E-mail: borgerservice@kk.dk 
www.kk.dk

FREDERIKSBERG KOMMUNE

Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 2121
E-mail: raadhuset@frederiksberg.dk 
www.frederiksberg.dk

GLADSAXE KOMMUNE

Rådhus Alle
2860 Søborg
Tlf. 3957 5000
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk 
www.gladsaxe.dk

GENTOFTE KOMMUNE

Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Tlf. 3998 0000
E-mail: gentofte@gentofte.dk 
www.gentofte.dk

TÅRNBY KOMMUNE

Tårnby Rådhus
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Tlf. 3247 1111
E-mail: kommunen@taarnby.dk 
www.taarnby.dk