CTR'S organisation

CTR er ejet af København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby. Det er kommunalbestyrelserne fra disse 5 kommuner, der udpeger CTR’s bestyrelse. Du kan læse om bestyrelsen her.

Den daglige ledelse består af direktionen (administrerende direktør Randi Skogstad og vicedirektør Jan Hindsbo) og en chefgruppe på seks medlemmer: Projektchefen, chefen for Varmelast, administrationschefen, driftschefen, vedligeholdschefen og IT-chefen.

CTR’s ledelsesgruppe har sammen med bestyrelsen udarbejdet CTR’s identitet og CTR’s organisatoriske ledelsesgrundlag. Du kan læse CTR's identitet her og det organisatoriske ledelsesgrundlag her. Derudover har ledelsen hver især udarbejdet deres personlige ledelsesgrundlag, som er levende dokumenter, der revideres løbende. 

Organisationen er opdelt i Teams, der arbejder sammen på kryds og tværs:

Image

Drift varetager den daglige opgave med at sikre forsyningssikkerheden og dermed varmeleverancen til forsyningsområdet. Driften realiserer de varmeplaner, der lægges, for at varmeproduktionen sker mest optimalt for både el- og varmesystemet. Opgaven varetages af vores kontrolrum, hvor mestrene arbejder i treholdsskift.

IT varetager både drift og vedligehold af den digitale del af vores infrastruktur og vores administrative IT.

Plan og kontrakt varetager en lang række driftsopgaver vedrørende det løbende varmekøb, opgørelse af varmesalg og budgetter/prognoser. Derudover forhandles vores varmekontrakter, herunder aftaler om investeringer og reinvesteringer hos varmeleverandørerne. Plan og kontrakt har også en vigtig rolle i analyse og planlægning af fremtidens fjernvarme.

Projektstyring sikrer styring og fremdrift af den grønne projektportefølje.

Stab varetager de tværgående funktioner som bogholderi, intern service, økonomi, udbud, kommunikation, HR og compliance. Stab koordinerer desuden bestyrelsesmøder og andre direktionsopgaver.

Teknisk operation varetager styring og kontrol med vedligehold og optimering af vores anlæg. Det er også Teknisk operation, der er projektejer, når der skal bygges nye anlæg. Vi har valgt at udlicitere alle udførende tekniske opgaver, så selve arbejdet udføres i form af kontraktstyring, opfølgning mv.

Varmelast blev etableret af HOFOR, CTR og VEKS i 2008. Varmelast udarbejder varmeplaner og er ansvarlig for at sikre daglige fjernvarmebehovs-prognoser og for at planlægge fjernvarmeproduktionen det næste driftsdøgn i samarbejde med Ørsted, HOFOR og affaldsforbrændingsanlæggene.

Vi ønsker aktivt at stille viden og indsigt om fjernvarme til rådighed. Vi indgår derfor i en række samarbejder, hvor den viden, der er i hele organisationen gives videre.

Vores 5 ejerkommuner er:

KØBENHAVNS KOMMUNE

Rådhuset
1599 København V.
Tlf. 3366 3366
E-mail: borgerservice@kk.dk 
www.kk.dk

FREDERIKSBERG KOMMUNE

Smallegade 1
2000 Frederiksberg
Tlf. 3821 2121
E-mail: raadhuset@frederiksberg.dk 
www.frederiksberg.dk

GLADSAXE KOMMUNE

Rådhus Alle
2860 Søborg
Tlf. 3957 5000
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk 
www.gladsaxe.dk

GENTOFTE KOMMUNE

Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
Tlf. 3998 0000
E-mail: gentofte@gentofte.dk 
www.gentofte.dk

TÅRNBY KOMMUNE

Tårnby Rådhus
Amager Landevej 76
2770 Kastrup
Tlf. 3247 1111
E-mail: kommunen@taarnby.dk 
www.taarnby.dk