Hvorfor fjernvarme

Man kan opvarme sit hus på rigtig mange måder. Elvarme kan fx være el-radiatorer, der bare kræver en ledning til stikkontakten. Det kan også være en varmpumpe, der sidder på ydersiden af huset og bruger el til at varme eller køle luften og puste det ind i huset, eller et solcelleanlæg på taget som laver grøn strøm. Gasvarmekunder har et lille gasfyr i ejendommen, som opvarmer vandet og sender vandet rundt i ejendommen via et rørsystem til radiatorerne. Andre har fx en oliekedel eller et træpillefyr, hvor det er samme princip – at der er et lille varmeværk i bryggerset.

Når fjernvarme hedder fjernvarme er det måske lidt gammeldags, for det tager udgangspunkt i en tid, hvor alle havde deres egen varmeproduktion i ejendommen – i form af koks, kul eller brændeovne. I det lys sker varmeproduktionen ”fjernt” fra huset, på centrale anlæg som sender varmen ind i et fjernvarmesystem.

I dag, hvor el og gas bliver produceret i hele Europa på et liberaliseret marked, før det ender i vores ledninger og rør, kan man godt sige, at fjernvarme måske burde hedde ”nærvarme”. Det skyldes, at fjernvarme ikke kan transporteres særlig langt. Derfor er der, modsat el og gasnettet, ikke et sammenhængende fjernvarmenet i Danmark med forbindelse til udlandet. Det er for dyrt at trække fjernvarmens store rør, og fjernvarmen har for lidt værdi. Fjernvarme giver derfor bedst mening i et tæt marked med et stabilt aftag.

Det betyder også, at der er områder, hvor det ikke kan betale sig at have fjernvarme. Det gælder mindre bysamfund og områder, hvor der er langt mellem husene.

I CTR’s forsyningsområde, hvor boligerne ligger tæt, giver det derimod rigtig god mening at have fjernvarme. Det gør det også, fordi vi kan bruge fjernvarmesystemet til at gøre forbrugerne i forsyningsområdet mere grønne, uden at forbrugeren mister komfort. Det har vi gjort før:

Efter oliekriserne i slutningen af 70’erne blev hovedstaden tilført kraftvarmekapacitet på Avedøre, og kraftværkerne og affaldsforbrændingsanlæggene blev omlagt til kraftvarme for at udnytte energien mere effektivt. I de sidste 10 år er kul som brændsel skiftet ud med bæredygtig biomasse, og oliekedlerne er skiftet ud med naturgas. Det betyder, at CTR leverer omkring 65 % grøn fjernvarme i dag. Det store varmebehov i hovedstaden betyder, at der ikke i dag er andre teknologier med en bedre miljøprofil, der kan bruges i så stor målestok. Men vi arbejder hele tiden på at opnå bedre og mere effektiv fjernvarme til gavn for vores ejere og forsyningsområdets fjernvarmeforbrugere.