Tekniske nøgletal

Vi sikrer forsyningen med indkøb af varme fra affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker og produktion af varme fra varmekedler. Herudover forsyner vi vores kunder med varme fra varmeproduktionsanlæg, som er ejet af os selv, varmedistributionsselskaberne, eller andre regionale varmeforsyningsselskaber. Vi aftager desuden varme fra større industrivirksomheder og private varmecentraler i området.

Nettovarmebehov, iflg. Varmebehovsprognose 2022

17.712 TJ/år

Grundlastkapacitet

1.146 MJ/s

Spidslastkapacitet

948 MJ/s

Transmissionsnettets længde, dobbelt rør

54 km

Vekslerstationer, 31 stk., installeret effekt

1.948 MJ/s

Boosterpumpestationer, 4 stk., installeret effekt

7.245 kW

Maksimal fremløbstemperatur

120°C

Dimensioneret driftstryk

25 bar

Anlægsinvestering (Egne anlæg)

3,1 mia. kr.

Anlægsinvestering (Immaterielle anlæg)

1,2 mia. kr.