Aktuel udledning

I tabellen ses emissioner pr. leveret varmeenhed til de lokale varmedistributionsselskaber:

EMISSIONER

2019 2020

2021

2022

2023

CO2

kg/GJ

17 12 10 12 9

SO2

g/GJ

3 2 3 3 4

NOx

g/GJ

23 19 21 26 22

Miljødeklaration. Udledning pr. leveret varmeenhed fra transmis­sionssystemet. Deklarationen er baseret på det samlede varmekøb til CTR, HOFOR og VEKS.

CO2-udledningen pr. GJ fjernvarme var ca. 3 % højere i 2018 end i 2017. Det skyldes især, at en større del af fjernvarmeproduktionen i 2018 var baseret på fossil spids- og reservelastproduktion som følge af havarier på affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeanlæg.

En stigning af den størrelsesorden ligger inden for den almindelige variation mellem årene betinget af vejr- og driftsforhold. De største fald i CO2-udledningen pr. GJ sker ved større ændringer i anlæg og brændsler, fx når ældre værker bliver nedlagt, eller når kraftvarmeblokke bliver omlagt fra kul til biomasse. Det næste store fald i deklarationen sker, når Amagerværkets nye blok 4 er kommet i drift.

Miljødeklarationen for SO2- og NOx-emissioner er på niveau med året før. Eftersom der på alle de større produktionsenheder er installeret effektiv røggas­rensning, som lovgivningen kræver, er det forholdsvis små mængder, der udledes.

Fjernvarmen bliver produceret på en række forskellige brændsler. I 2018 var 66 % af varmeleverancerne fra CTR, VEKS og HOFOR baseret på fossilfrie brændsler mod 65 % i 2017. Der er altså sket en marginal stigning i den fossilfrie andel, samtidig med at CO2-udledningen pr. GJ er blevet lidt højere. Det skyldes, at selv om den grønne andel af fjernvarmeproduktion er steget, har der været en større CO2-udledning fra den del af produktionen, som ikke er grøn, især pga. den øgede produktion på spids- og reservelastanlæg, som er mindre brændselseffektive end kraftvarme.

Skemaet nedenfor viser den totale mænge CO2, som fjernvarmen udleder i Københavns kommune. Det er inklusiv CO2 fra den el, som vi bruger til pumpearbejde, som driver varmen rundt i systemet.

Total CO2 fra fjernvarme i København

2016

2017

2018

CO2 fra fjernvarme i København

Ton CO2

405.400

334.200

341.000

         

Man kan isolerer CO2 udledning fra CTR's spids- og reservelastproduktion, for at se den mængde CO2, som vi selv har ansvar for. Her er det uden el til pumpearbejde, da det ikke kan adskilles fra grundproduktionen.

CO2 fra CTR's spids- og reservelast

 

2016

2017

2018

CO2 fra CTR's spids- og reservelast

Ton

95.000

80.000

117.000

Du kan læse mere om vores udledninger under Miljødeklaration.