Vi ser på fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet

Foto: CTR

CTR, VEKS og HOFOR har gennem en årrække samarbejdet om samlede analyser og scenarier for de tre selskaber: Varmeplan Hovedstaden nr. 1, 2 og senest 3 i 2014. Nu er det næste projekt i samarbejdet skudt i gang, og denne gang handler det om at tegne en fælles retning for de tre selskaber frem mod 2050. Den 16. januar blev projektet kickstartet med en visionsworkshop med en lang række centrale aktører fra interesseorganisationer, myndigheder, distributører, producenter, affaldsselskaber, forskere, meningsdannere og de tre varmeselskaber. Workshoppen handlede om at udfordre og udfolde tankerne om fremtidens fjernvarmes, og centrale aktører fik mulighed for tidligt i processen at dele deres forestillinger om fremtiden og tænke visionært sammen.

Projektet skal løbe af stablen frem til starten af 2021.