Sikkerhed

Vi ønsker, at vores anlæg er sikre og trygge at besøge og arbejde på. Da vi i vores drift og vedligeholdelse gør brug af en række leverandører, er det et krav, at leverandørerne gør sig bekendt med sikkerhedsreglerne.

FOKUS PÅ SIKKERHED
CTR's sikkerhedsbestemmelser er overordnet gældende for ophold og arbejder på CTR's anlæg, og er godkendt i CTR's Arbejdsmiljøudvalg. Det er kun CTR's driftschef, der kan give dispensation fra sikkerhedsbestemmelserne.

CTR’s installationer er ikke døgnbemandet - Observerer du noget bemærkelsesværdigt omkring CTR’s installationer kan du altid kontakte vore kontrolrum på 3818 5888.

AT-BESØG GAV GRØN SMILEY
Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg i CTR d. 7. oktober 2016. AT havde ingen bemærkninger, og vi fik en grøn smiley.
CTR's sikkerhedsbestemmelser
kan hentes her: