Udbud

CTR er et varmetransmissionsselskab, der forsyner hovedstadsområdet med fjernvarme primært baseret på overskudsvarme fra kraftværker og affaldsforbrænding. I den forbindelse køber vi varme fra produktionsenhederne, transporterer varmen gennem transmissionsnettet og sælger varmen til interessentkommunernes varmedistributionsselskaber og VEKS. Herudover producerer vi selv varme i spids- og reservelastanlæg, når der er behov for det.

Vi er underlagt reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet [2014/25/EU], hvilket betyder, at indkøb, der overstiger EU’s tærskelværdier, skal følge procedurerne for EU-udbud.

Herudover er vi underlagt Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, også kaldet Tilbudsloven, som regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi.

Image

CTR forpligter sig til at følge Global Compacts grundlæggende ti universelle principper på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i strategi og drift og samtidig fremme sociale målsætninger. Vi forventer samtidig, at vores leverandører handler i overensstemmelse med disse grundlæggende principper, uanset om de har tilsluttet sig eller ej. Vi forventer samtidig, at vores leverandører sørger for, at deres underleverandører også efterlever principperne.

Du kan læse mere om Global Compact her: https://csr.dk/global-compact-network-denmark]

Du kan se vores aktuelle udbud her.

SOCIALE KLAUSULER

Du kan hente vores sociale- og arbejdsmæssige klausuler her

Læs mere her